Προγράμματα Επιμόρφωσης

Δίκτυα Σχολείων Δευτεροβάθμιας

Δίκτυο Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) για ανάλυση, πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς με χρήση των ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων της Συστημικής (ή οικοσυστημικής) προσέγγισης

Στόχος του Δικτύου είναι η επιμόρφωση δύο (2) εκπροσώπων από το κάθε σχολείο (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) στη χρήση συστημικών εργαλείων για ανάλυση, πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τη Συστημική προσέγγιση, τα προβλήματα συμπεριφοράς γίνονται κατανοητά λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο όπου εμφανίζονται καθώς και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιού και σχολικού περιβάλλοντος. Η συστημική παρέμβαση προσκαλεί τους/τις εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς, να κάνουν υποθέσεις, να αλλάξουν τον τρόπο που τα περιγράφουν και να επιχειρήσουν διαφορετικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδαγωγικής σχέσης. Επίσης, μέσα από τη συστημική προσέγγιση επιχειρείται η αποδόμηση της ταμπέλας του «προβληματικού ατόμου» και η πλαισίωση του προβλήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σχολικό σύστημα.