Επικοινωνία

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν είτε να επικεντρωθούν σε εισηγήσεις που άπτονται των θεματικών που είναι υπό έμφαση την τρέχουσα χρονιά, είτε να παρουσιάσουν άλλα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική πράξη.

 

Εγκύλιος με αναφορά στις θεματικές ενότητες της Σειράς Σεμιναρίων

           "Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους"