Επικοινωνία

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Πετρούλα Αντωνίου

Phone22402384 (Δευτέρα-Πέμπτη)

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως εισηγητές/εισηγήτριες σε Σεμινάριο στη Σειρά Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Το Πρόγραμμα προσφέρεται για έκτη συνεχή χρονιά και οργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης στους εκπαιδευτικούς. Η Σειρά Σεμιναρίων για την τρέχουσα περίοδο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής τους πρακτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα ως αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν είτε να επικεντρωθούν σε εισηγήσεις που άπτονται των θεματικών που είναι υπό έμφαση την τρέχουσα χρονιά (Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, Μεταναστευτική Βιογραφία, Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, Ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, Αξιολόγηση του μαθητή με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές, Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη, Πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο, Ειδική Εκπαίδευση) είτε να παρουσιάσουν άλλα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική πράξη.

Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2021.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα Σεμινάρια θα μπορούν να κάνουν εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από τον Ιανουάριο 2022.