Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 7.7.01 και ημερ. 28 Απριλίου 2022, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Θεολογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022, στην αίθουσα τελετὠν της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, από τις 9:00 μέχρι τις 13:15.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος