Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 4.2.02.17.17 και ημερ. 9 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για το Τελικό Συνέδριο «Εφαρμογή του σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς: Οπτικές και πρακτικές σε Φιλανδία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία».

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30, στο αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος