Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 7.11.08 και ημερ. 12 Απριλίου 2022, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για το διαδικτυακό σεμινάριο της 1ης Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τη βία, τον ρατσισμό και τον μισαναπηρισμό», με θεματικό άξονα «Βία - Παραβατικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022, από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.

Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συνάντηση θα αποσταλεί στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος