Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) προχωρεί στη μηχανογράφηση των στοιχείων όλων των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν την ερχόμενη σχολική χρονιά (2022-2023) στην Α΄ τάξη στο σχολείο σας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να υποβληθούν έγκαιρα οι ανάγκες σε ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Για να εισέλθετε στην Ενιαία Βάση Δεδομένων:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (http://www.keea.pi.ac.cy) και επιλέξτε τον Σύνδεσμο «Ενιαία Βάση Δεδομένων».

2. Για εισαγωγή των στοιχείων των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν στο σχολείο σας την ερχόμενη σχολική χρονιά, επιλέξτε τον Σύνδεσμο 3α «Εισαγωγή στοιχείων μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου σας τη σχολική χρονιά 2022-2023».

3. Επιλέξτε το όνομα του σχολείου σας και καταχωρίστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στην Ενιαία Βάση Δεδομένων (ΕΒΔ) που έχετε δημιουργήσει στον Σύνδεσμο 10 της ΕΒΔ.

Ο Σύνδεσμος 3α στην Ενιαία Βάση Δεδομένων θα είναι ανοικτός από την Παρασκευή 13 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022. Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πιο πάνω χρονοδιάγραμμα. Επίσης, παρακαλούμε όπως δοθεί η δέουσα προσοχή, τόσο στην πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, όσο και στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και μαθητριών. Σε περίπτωση που δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεν θα μπορεί να παραχωρηθεί χρόνος για την ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών της Α΄ τάξης και αυτό θα αποτελεί ευθύνη της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση αποριών ή/και διευκρινίσεων, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναφορά Προβλημάτων».

 

Εγκύκλιος