Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Συντονισμός Προγράμματος:

Δρ Άννα Κουππάνου

Phone 22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Το Δίκτυο σχολείων για την Υποστήριξη της Φιλαναγνωσίας στην Προσχολική και τη Δημοτική Εκπαίδευση λειτουργεί με σκοπό να επιμορφώσει τους/τις εκπαιδευτικούς σε θέματα φιλαναγνωσίας, παιδικής λογοτεχνίας και της διδακτικής της, να δημιουργήσει αναγνωστικές και συγγραφικές κοινότητες μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, και να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, προσφέροντας ευκαιρίες επιμόρφωσης, αναστοχασμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου:

  • Συμμετέχουν σε συναντήσεις με ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα, επικεντρωμένες στα λογοτεχνικά είδη, την παιδική λογοτεχνία και τον σχεδιασμό διδακτικών δράσεων και φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων,
  • Καταρτούν σχέδιο δράσης με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας (το σχέδιο δράσης συνδυάζεται με το Σχέδιο Δράσης της Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου και το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας),
  • Συνεργάζονται με άλλα σχολεία και άλλους οργανισμούς, π.χ. τον ΚΣΠΝΒ (Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου) και άτομα από τον χώρο του βιβλίου, π.χ. συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, κ.λπ.,
  • Ανταλλάζουν πρακτικές, και
  • Αναπτύσσουν σχέδια δράσεων φιλαναγνωσίας, και επιμέρους δράσεις φιλαναγνωσίας, τα οποία αναρτούν στο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης του Δικτύου. Το υλικό ακολούθως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικτύου.