Επικοινωνία

Συντονισμός Προγράμματος:

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ 2022 - 2023    IDEODROMIO 2022 -2023

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ /APPLICATIONS OPEN UNTIL 12/12/22