Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (8 Φεβρουαρίου 2022), σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (“Together for a better internet”). Την Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Cyta και με την υποστήριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - CΥberSafety», καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο.

Η Διαδικτυακή Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00. Οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα, σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το τμήμα τους, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) καθώς, επίσης, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς χάραξης πολιτικής για το Διαδίκτυο.

Η Ημερίδα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους φορείς που ασχολούνται με το Διαδίκτυο και, γενικότερα, το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας στην υπεύθυνη, κριτική και με σεβασμό χρήση του Διαδικτύου, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση της ψηφιακής κοινωνίας και στη διαμόρφωση του Διαδικτύου σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα αποτελεσματικής, δημιουργικής και ασφαλούς αξιοποίησης του Διαδικτύου, θεωρεί σημαντικές τις δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που προκάλεσε και προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η περαιτέρω αξιοποίηση του Διαδικτύου, η εν λόγω Ημερίδα κρίνεται ακόμη πιο επίκαιρη και σημαντική.

Οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς τους, ώστε να διευθετηθεί η εξ αποστάσεως παρακολούθηση της Ημερίδας.

Η αφίσα και το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτονται. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://internetsafety.pi.ac.cy/SID2022.

Σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων τους, όσοι και όσες εκπαιδευτικοί επιθυμούν τα τμήματά τους να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2022. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δηλώσουν (α) τα στοιχεία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος (β) το τμήμα και (γ) και τον αριθμό των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών κάθε τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων κάθε εκπαιδευτικού. Σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην αρχική ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi.ac.cy/, στον σύνδεσμο «Διαχείριση προφίλ».

Οι εκπαιδευτικοί, που τα τμήματά τους θα συμμετάσχουν στη Διαδικτυακή Ημερίδα, θα ενημερωθούν για τον σύνδεσμο της διαδικτυακής σύνδεσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Εγκύκλιος

Αφίσα

Πρόγραμμα