Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, ανανεώνει την ανοικτή πρόσκληση υποβολής Προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο (θεματικές όπως φαίνονται πιο κάτω) και απευθύνονται σε μαθητές Προδημοτικής Εκπαίδευσης – Δημοτικής Εκπαίδευσης – Μέσης Εκπαίδευσης.

Θεματικές:

 • Πρόληψη και Διαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού
 • Πρόληψη και Διαχείριση Σχολικών Συγκρούσεων
 • Πρόληψη και Διαχείριση Παραβατικών Συμπεριφορών
 • Πρόληψη και Διαχείριση Ρατσιστικών Συμπεριφορών
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 • Αποδοχή και διαχείριση διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας
 • Συναισθηματική εκπαίδευση και αυτοεκτίμηση
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 • Πρόληψη της Χρήσης και Διάδοσης Εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, ουσίες, τυχερά παιχνίδια)
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Θετική Ψυχολογία
 • Ενίσχυση και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού
 • Άλλη

Η ανανέωση της πρόσκλησης δίνει τη δυνατότητα σε φορείς ή άτομα που θέλουν να υποβάλουν προγράμματα, που δεν τα υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ανοικτής πρόσκλησης του Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, να τα υποβάλουν τώρα. Σκοπός είναι η ενημέρωση του ΥΠΠΑΝ και των σχολικών μονάδων, προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση των διαθέσιμων προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο. Προγράμματα που έχουν ήδη υποβληθεί, δε χρειάζεται να υποβληθούν ξανά. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές και προσθήκες σε αυτά, μέσω της επιλογής Edit response στην απάντηση που πήρατε από το Google Forms στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου έγινε η πρώτη υποβολή.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η πρόσκληση δεν αντικαθιστά τη διαδικασία που είναι ήδη καθορισμένη από τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ για την αξιολόγηση Προγραμμάτων και η οποία πρέπει να τηρείται. Όσα προγράμματα δεν έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση και έγκριση στο ΥΠΠΑΝ, μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα και ταυτόχρονα να ακολουθήσουν οι φορείς που τα υποβάλλουν τις διαδικασίες για αξιολόγηση και έγκριση.

Οι φορείς ή τα άτομα που ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν τα Προγράμματά τους στον πιο κάτω ηλεκτρικό σύνδεσμο:

https://forms.gle/ASfGPnz6eU2TJgey9

Σημειώνεται ότι αρχικά θα ζητηθεί να γίνει είσοδος μέσω προσωπικού λογαριασμού Google.

Η υποβολή των προγραμμάτων θα μπορεί να γίνεται από τις 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και τις 15 Απριλίου 2022.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), (Γιώτα Παναγιώτου, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ. 22402464 και Χριστιάνα Σταύρου, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ. 22402479).

 

Ανακοίνωση