Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για μείωση των πλαστικών μίας χρήσης στο σχολείο, η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει σχεδιάσει την εκστρατεία «Εσύ ποιο ‘Π’ επιλέγεις: το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;».

Η συλλογιστική για τη διενέργεια της συγκεκριμένης εκστρατείας επικεντρώθηκε στην αντικατάσταση τριών βασικών ειδών μίας χρήσης: α) στο πλαστικό καλαμάκι, β) στην πλαστική τσάντα και γ) στο πλαστικό μπουκάλι/πλαστικό ποτήρι. Δεδομένης της ευρείας χρήσης των προϊόντων αυτών ως προϊόντων μίας χρήσης, το ΥΠΠΑΝ αποφάσισε να παρέχει σε κάθε μαθητή/μαθήτρια τον δικό του/της «φιλοπεριβαλλοντικό εξοπλισμό», προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια του κράτους στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξανόμενης χρήσης των πλαστικών, αλλά και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και της σχολικής κοινότητας στα θέματα της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων.

Επιδίωξη του ΥΠΠΑΝ είναι να παρέχει βασικό «φιλοπεριβαλλοντικό εξοπλισμό» σε κάθε μαθητή/μαθήτρια, για επαναχρησιμοποίησή του τόσο στο σχολείο, όσο και στις εξωσχολικές του/της δραστηριότητες, με στόχο η εκστρατεία αυτή, ως τμήμα των άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στα σχολεία, να λειτουργήσει ενισχυτικά στην αλλαγή περιβαλλοντικής κουλτούρας στη σχολική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε από την περσινή σχολική χρονιά 2020-2021, από τα Λύκεια της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και τις Τεχνικές Σχολές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, επεκτείνεται φέτος στους/στις μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασιακό Κύκλου με την προοπτική να επεκταθεί και στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων, να διανείμουν σε κάθε μαθητή/μαθήτρια του σχολείου τους:

  • Ένα (1) καλαμάκι παμπού σε αντικατάσταση των πλαστικών.
  • Μία (1) τσάντα επαναχρησιμοποίησης σε αντικατάσταση των πλαστικών σακουλιών.
  • Ένα (1) παγούρι σε αντικατάσταση της πλαστικής μπουκάλας/ποτηριού.

Όλα τα προϊόντα επιλέχθηκαν στη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως προνοείται από τη νομοθεσία και φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Τα πιο πάνω φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα διανέμονται ήδη στα σχολεία. Eισήγησή μας, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, είναι να δοθούν τα φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα στα παιδιά, αφού παραληφθούν όλα τα είδη, προβαίνοντας συνάμα σε ενημέρωση των μαθητών/τριών, αναφορικά με τη σημασία της χρήσης και αξιοποίησής τους σε αντικατάσταση του πλαστικού.

Αν κάποια σχολεία έχουν διαφοροποίηση στους αριθμούς των μαθητών/μαθητριών (πλεόνασμα ή έλλειμμα), παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα τηλ. 22402331, 22402375 ή 22 402352, για να γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις για επιστροφές των πλεονασμάτων και συμπλήρωση των ελλειμμάτων.

 

Εγκύκλιος