Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 6.15.02 και ημερ. 8 Δεκεμβρίου 2021, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία στις 21 Δεκεμβρίου 2021, από τις 15:45 μέχρι τις 19:00.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος