Σε συνέχεια εγκυκλίου (Αρ. φακ. Π.Ι. 5.24.06.9, ημερ. 8 Νοεμβρίου 2021) αναφορικά με το Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές/τριες σε μη σχολικό χρόνο, ανακοινώνεται ότι το αυριανό μάθημα, με θέμα «Η ψυχο-κοινωνική διάσταση της πανδημίας», ακυρώνεται, λόγω έκτακτου κωλύματος του εισηγητή.

Ανακοίνωση