Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 11.2.06 και ημερ. 4 Νοεμβρίου 2021, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα προσφερθούν με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ομάδα εκπαιδευτικών

1η συνάντηση

2η συνάντηση

ΟΜΑΔΑ 1: Νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί Α’ τάξης

Πέμπτη, 18/11/21, 9:30 – 10:45

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:

1η διαδ.επιμόρφωση εκπαιδευτικών "Κίκο και το Χέρι", 18/11/21, 9:30-10:45

Τρίτη, 23/11/21, 9:30 – 10:45

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:

2η διαδ. επιμόρφωση εκπαιδευτικών "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, πρόληψη και διαχείριση στο πλαίσιο του σχολείου", 23/11/21, 9:30 - 10:45

ΟΜΑΔΑ 2: Νηπιαγωγοί μονοθέσιων νηπιαγωγείων* και εκπαιδευτικοί Α’ τάξης Δημοτικού

Πέμπτη, 18/11/21, 13:15 – 14:30

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος:

1η διαδ. επιμόρφωση "Κίκο και το Χέρι" 18/11/21, 13:15-14:30

Τρίτη, 23/11/21, 13:15 – 14:30

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος:

2η διαδ. επιμόρφωση εκπαιδευτικών "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, πρόληψη και διαχείριση στο πλαίσιο του σχολείου", 23/11/21, 13:15 - 14:30

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών: Ομάδα 1

Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών: Ομάδα 2