Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους/τις αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες εκπαιδευτικούς Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των αντικαταστατών/αντικαταστατριών εκπαιδευτικών σε νομοθετικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και ιδιαίτερα τις σχολικές μονάδες, καθώς επίσης και η επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της τάξης και στην οργάνωση μαθήματος με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα και τις βασικές παιδαγωγικές αρχές, για αποτελεσματική διδασκαλία για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Η επιμόρφωση θα προσφερθεί ξεχωριστά για την κάθε βαθμίδα στο διάστημα Νοεμβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022 και θα έχει διάρκεια πέντε δίωρων απογευματινών συναντήσεων (16:00-18:00). Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Teams. Το πρόγραμμα των συναντήσεων επισυνάπτεται.

Οι αντικαταστάτες/αντικαταστάτριες εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Πρόγραμμα Αντικαταστατών», στο σεμινάριο «ΑΝΤΙΚ22.ΔΗΜ Πρόγραμμα επιμόρφωσης αντικαταστατών εκπαιδευτικών στη Δημοτική Εκπαίδευση» ή στο σεμινάριο «ΑΝΤΙΚ22.ΝΗΠ Πρόγραμμα επιμόρφωσης αντικαταστατών εκπαιδευτικών στην Προσχολική Εκπαίδευση», ανάλογα με τη βαθμίδα τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από τις 17 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου 2021. Επισημαίνεται ότι όποιοι/όποιες παρακολούθησαν το Πρόγραμμα κατά τις προηγούμενες χρονιές στις οποίες προσφέρθηκε δεν θα πρέπει να υποβάλουν ξανά δήλωση συμμετοχής.

Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εγγραφή των αντικαταστατών/αντικαταστατριών εκπαιδευτικών ως χρηστών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy) ή η επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://myprofile.pi.ac.cy.

Σημειώνεται ότι στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στη συντονίστρια του Προγράμματος, Δρα Ελένη Παπαγεωργίου (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ.: 22402311).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για το πιο πάνω θέμα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Συναντήσεων