Σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου (ypp 12936), ημερομηνίας 12/10/2021, και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ στα δημοτικά σχολεία, στη βάση της διάγνωσης αναγκών τους.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια για το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς 2021-2022 έχουν προγραμματισθεί ως ακολούθως:

Ημερομηνία Ώρα Θέμα Εισηγήτριες
Τετάρτη,
24/11/2021
9:25 – 10:45 Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Διαφοροποίηση διδασκαλίας Δρ Φλώρια Βαλανίδου
Δρ Ευγενία Παρτασή
Τρίτη,
14/12/2021
10:55 – 12:15 Παρακολούθηση και προώθηση της μάθησης των παιδιών στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα Δρ Χριστίνα Σταύρου

Για τις επιμορφωτικές δράσεις του δευτέρου τριμήνου θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και για την παρακολούθησή τους οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν κάνει εκ των προτέρων εγγραφή στο «Δίκτυο εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα που ήδη λειτουργεί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο εν λόγω περιβάλλον του Δικτύου αναρτάται σχετικό υλικό και είναι προσβάσιμες οι βιντεοσκοπημένες συναντήσεις του Δικτύου.

Για εγγραφή στο Δίκτυο ή οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τη λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δρα Ευγενία Παρτασή (τηλέφωνο 22402328, ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλώ για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

 

Εγκύκλιος