Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Hope for Children έχει δημιουργήσει Eγχειρίδιο μη τυπικής εκπαίδευσης για τη Διεξαγωγή Βιωματικών Δραστηριοτήτων στο Σχολείο με τίτλο «Σεβασμός της Διαφορετικότητας και Πρόληψη της Βίας» (επισυνάπτεται) και το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων. Στόχος του Eγχειριδίου είναι να αποτελέσει μια χρήσιμη και πρακτική εργαλειοθήκη για την προώθηση της αποτελεσματικής πρόληψης και διαχείρισης της βίας στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και συμπεριφορών που πιθανόν παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών.

Κάθε ενότητα του Εγχειριδίου περιλαμβάνει πληροφορίες για το θεωρητικό υπόβαθρο της κάθε θεματικής και βιωματικές δραστηριότητες για εφαρμογή στο σχολικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες εμπεριέχουν διαφοροποιήσεις και προσαρμογές ανάλογα με το ηλικιακό και αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών στα οποία απευθύνονται.

Το εγχειρίδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αντιρατσιστική Πολιτική του ΥΠΠΑΝ (Υποστηρικτικό υλικό) και μπορεί να αξιοποιηθεί αναλόγως από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Παρακαλώ για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα