Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος (05.06.2021), αντικείμενο της οποίας ήταν η ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση και αναβίωση των οικοσυστημάτων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσω της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, προωθεί στα σχολεία σχετικό ερωτηματολόγιο της UNEP (United Nations Environment Programme), με σκοπό την εξακρίβωση των γνώσεων και προσδοκιών των νέων ηλικίας 13 έως 18 ετών για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της χώρας μας.

2.       Η 5η Ιουνίου 2021, σήμανε την έναρξη της δεκαετίας του ΟΗΕ (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, η οποία θα είναι καθοριστική για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Οι δράσεις από όλους – κυβερνήσεις, οργανισμούς, πολίτες – για αποκατάσταση των οικοσυστημάτων θα πρέπει να είναι εντατικές και συνεχείς.

3.       Οι απόψεις της νεολαίας για θέματα περιβάλλοντος, θεωρούνται απαραίτητες και ως εκ τούτου θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και εφαρμογή των δράσεων και των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

4.       Βάσει των πιο πάνω, παρακαλώ όπως ενθαρρύνετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (ερωτηματολόγιο), το οποίο έχει μεταφρασθεί και στα ελληνικά, ενθαρρύνοντας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία.

5.       Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ