Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - ΤΕΤ) προσφέρει και φέτος αριθμό Προγραμμάτων και Δράσεων για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΠΑΝ) προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Τα Προγράμματα και οι Δράσεις, τα οποία παρουσιάζονται μέσω της σχετικής ενιαίας εγκυκλίου, θα επιτρέψουν την ευκαιρία στις σχολικές μονάδες να συμμετέχουν και να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση, ενισχύοντας τον σχεδιασμό τους για τη νέα σχολική χρονιά. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω Προγράμματα και Δράσεις θα συμβάλλουν, στην υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών του ΥΠΠΑΝ και, ειδικότερα, του στόχου για την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και της υλοποίησης της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση καθώς και της ένταξης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Κάθε σχολική μονάδα, με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της, μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από ένα Προγράμματα ή Δράσεις, με τη συμβολή όλων ή αριθμού εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα συμμετέχουν, θα έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχείρισης, παραδείγματα εφαρμογών, καθώς και την υποστήριξη και καθοδήγηση λειτουργών του ΤΕΤ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Προγράμματος ή μίας Δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα λαμβάνουν ανάλογη πιστοποίηση.

Η αναλυτική περιγραφή, η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για κάθε Πρόγραμμα και Δράση ξεχωριστά, παρατίθενται στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Προσφερόμενα Προγράμματα και Δράσεις για τη σχολική χρονιά 2021-2022:

 1. Πρόγραμμα Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες (Παράρτημα 1, σελ. 3)
 2. Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 2, σελ. 7)
 3. Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο (Παράρτημα 3, σελ. 10)
 4. Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (Παράρτημα 4, σελ. 15)
 5. Πρόγραμμα Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή Nτοκιμαντέρ από Μαθητές και Μαθήτριες (Παράρτημα 5, σελ. 18)
 6. Διαγωνισμός Παραγωγής βίντεο από Μαθητές και Μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου - Έκδοση Κινουμένων Σχεδίων (Παράρτημα 6, σελ. 21)
 7. Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού “Κάν’ το ν’ ακουστεί 2022(Παράρτημα 7, σελ. 29) 
 8. Παρουσιάσεις, Διαλέξεις και Βιωματικά Εργαστήρια για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου (Παράρτημα 8, σελ. 34)

Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με πρακτικές εφαρμογές από Ευρωπαϊκά Έργα, διαδικτυακά εργαλεία και αποθετήρια περιεχομένου, τα οποία οι σχολικές μονάδες μπορούν να αξιοποιήσουν είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο της εφαρμογής των προσφερόμενων προγραμμάτων (Παράρτημα 9, σελ. 37).

 • Ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE
 • Διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης TET SAT - MENTEP
 • Πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία eSafety Label
 • Αποθετήριο Ανοικτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών Φωτόδεντρο Κύπρου
 • Ευρωπαϊκά Έργα: ATS STEM, ATS 2020, EduWeb, NEStOR

Τέλος, σημειώνεται ότι η ομαλή διεξαγωγή των Προγραμμάτων και Δράσεων θα εξαρτηθεί από τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν, καθώς και από τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, κ. Χριστίνα Παπασολομώντος στο τηλέφωνο 22402381 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος και Παραρτήματα