Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioral problems». Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε μία πιο ολιστική προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση, με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που να εμπεριέχει πρακτικές εφαρμογές και σχετική καθοδήγηση ειδικά διαμορφωμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, όσον αφορά ποικίλες μεθόδους αξιοποίησης της Θετικής Ψυχολογίας στη διδασκαλία των παιδιών.

 

Στο πλαίσιο του έργου, έχει αναπτυχθεί Εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές εφαρμογές για τους/τις εκπαιδευτικούς Προδημοτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά, να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να βελτιώσουν τη συνολική τους ευημερία. Η Εργαλειοθήκη είναι βασισμένη στις ανάγκες τους και προσφέρει μία παραλλαγή των εννοιών της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου ευημερίας PERMA, ειδικά προσαρμοσμένης για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Η Εργαλειοθήκη είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στην επίσημη ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://resilientpreschools.eu.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ηλεκτρονική διεύθυνση https://resilientpreschools.eu.