Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα PISA για τέταρτη φορά (2012, 2015, 2018, 2022[1]) μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο PISA και η διεξαγωγή του Προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τη φετινή σχολική χρονιά (Μάρτιος – Απρίλιος 2022) θα πραγματοποιηθεί η Κύρια Φάση της Έρευνας PISA 2022 (με έμφαση στα Μαθηματικά), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου φοιτούν επιλέξιμοι/ες μαθητές/μαθήτριες.

Για τον σκοπό αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας της Κύριας Φάσης της Έρευνας PISA 2022 στο σχολείο σας.

Ι. Διεξαγωγή έρευνας

α. Ορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Σχολείου PISA

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Σχολείου θα πρέπει να ορίσει κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού ως Συντονιστή/Συντονίστρια Σχολείου για την Έρευνα PISA 2022. Ο/Η Συντονιστής/ Συντονίστρια δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στη Διευθυντική ομάδα του σχολείου, θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά (μέσω email) με το Εθνικό Κέντρο PISA. Το άτομο που θα επιλεγεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa (επιλέγοντας τον σύνδεσμο

β. Ορισμός Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτικού Πληροφορικής PISA

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου θα πρέπει να ορίσει έναν/μία εκπαιδευτικό Πληροφορικής για την Έρευνα PISA 2022, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισμό των τεχνικών ελέγχων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και για την παροχή τεχνικής στήριξης κατά την ημέρα της εξέτασης PISA. Το άτομο που θα επιλεγεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του/της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa (επιλέγοντας τον σύνδεσμο

γ. Υποβολή αριθμού επιλέξιμων μαθητών/τριών

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στην Κύρια Φάση της έρευνας PISA 2022 είναι ΟΛΟΙ/ΕΣ οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν την περίοδο 01/01/2006 - 31/12/2006. Τονίζεται ότι το κριτήριο αφορά αποκλειστικά στην ηλικία των μαθητών/τριών και όχι στην τάξη στην οποία φοιτούν. Τα σχολεία, μέσω του/της Συντονιστή/Συντονίστριας τους, θα κληθούν να υποβάλουν στο Εθνικό Κέντρο PISA στοιχεία για τους επιλέξιμους μαθητές/μαθήτριες που θα περιληφθούν στο δείγμα της έρευνας.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa (επιλέγοντας τον σύνδεσμο

δ. Υποβολή στοιχείων για τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου

Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός Πληροφορικής PISA θα πρέπει να υποβάλει, όταν ζητηθούν από το Εθνικό Κέντρο PISA, επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά εργαστήριο που βρίσκονται σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να μπορεί να ετοιμαστεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου και για να προσδιοριστεί ο αριθμός χορηγήσεων ανά σχολείο. Τονίζεται ότι η χορήγηση των εργαλείων της Έρευνας PISA 2022 θα γίνει αποκλειστικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κατά συνέπεια, η επιτυχής διεξαγωγή της έρευνας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση των ΗΥ του κάθε σχολείου και την εγκυρότητα των πληροφοριών τεχνικής φύσης που παρέχονται στο Εθνικό Κέντρο PISA. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων κατάλληλων ΗΥ στο σχολείο δεν επαρκεί, θα χρειαστεί να γίνει η χορήγηση της εξέτασης σε δύο ή τρεις μέρες.

ε. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου PISA

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου (Μάρτιος – Απρίλιος 2022) θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο PISA 2022. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι αδύνατο να διεξαχθεί η εξέταση στο σχολείο τους, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων.

στ. Ενημερωτικές συναντήσεις

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, ως το Εθνικό Κέντρο PISA, θα διοργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις για το Πρόγραμμα PISA με τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες των Σχολείων PISA. Οι Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής PISA θα ενημερωθούν για το Πρόγραμμα στα σεμινάρια της ειδικότητάς τους.

Σχετικές προσκλήσεις με τις ακριβείς ημερομηνίες θα σταλούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η παρουσία όλων των εμπλεκομένων στις εκάστοτε ενημερωτικές συναντήσεις είναι απαραίτητη.

Πληρέστερη ενημέρωση για την καθεμία από τις πιο πάνω δράσεις και ενδεχομένως άλλες που θα προκύψουν στην εξέλιξη της έρευνας, θα αποστέλλεται έγκαιρα είτε υπό μορφή εγκυκλίων προς τα σχολεία είτε υπό μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Σχολείου και τους Υπεύθυνους/ες Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής PISA, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να ενημερώνουν τις Διευθύνσεις των σχολείων.

Για ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας, οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο PISA (Γ. Καραγιώργη - 22402317, Μ. Μοδέστου - 22402474, Χ. Νικολάου - 22402470,  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

ΙΙ. Αξιοποίηση αποδεσμευμένου υλικού PISA

Υπενθυμίζεται ότι αποδεσμευμένο υλικό του Προγράμματος PISA, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου PISA http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa

Για ζητήματα που αφορούν στη χρήση του αποδεσμευμένου υλικού, οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να επικοινωνούν με τη Συντονιστική Ομάδα για το Πρόγραμμα PISA [N. Γιασουμής-(ΠΛΕ/ΓΕΜΕ)-Συντονισμός, Γ. Χατζηκωστής (ΕΜΕ)-Φυσική, Π. Μυλωνά (ΕΜΕ)-Βιολογία, Χ. Κουκουμά (ΕΜΕ)-Χημεία, Ο. Παπαγιάννη (ΕΜΕ) και Ι. Ιωάννου (ΕΜΕ)-Μαθηματικά, Λ. Γαλάζης (ΕΜΕ) και Χρ. Αλεξάνδρου (ΕΜΕ)-Φιλολογικά Μαθήματα, Μ. Τορτούρης-Πληροφορική και Κ. Γεωργίου (ΠΛΕ)-Τεχνική Εκπαίδευση].[1] Λόγω της πανδημίας ο προγραμματισμένος κύκλος της έρευνας για το 2021 μετατέθηκε για το 2022.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ