Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι η διαδικασία δηλώσεων σε εκπρόθεσμο χρόνο σε σεμινάρια του Διημέρου Εκπαιδευτικού Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής  Εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, οι οποίοι είτε δεν είχαν κάνει δήλωση συμμετοχής σε σεμινάρια κατά την περίοδο εγγραφών 17/6/2021-17/7/2021 ή έχουν κάνει εγγραφή σε σεμινάρια που θα προσφερθούν στην επαρχία του σχολείου που υπηρετούσαν πριν από οποιαδήποτε μετάθεση, ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια του Διημέρου, τα οποία είχαν δηλωθεί από άλλους  εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ