Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Για τη διαδικασία αίτησης, βλέπετε την εγκύκλιο με ημερομηνία 28/9/2021 «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2021-2022».

Η αξιολόγηση των Σεμιναρίων για Γονείς γίνεται ηλεκτρονικά από τον Σύνδεσμο Γονέων, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα οι γονείς που συμμετείχαν να αξιολογούν ατομικά το Σεμινάριο, μέσω του συνδέσμου shorturl.at/fDVW5.

Σε περίπτωση που το Σεμινάριο έχει δύο ή περισσότερες συναντήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται, αφού συμπληρωθούν όλες οι συναντήσεις του Σεμιναρίου και όχι για κάθε συνάντηση ξεχωριστά.