Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Καλυψώ Απέργη

Phone22402475

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων: Μέθοδοι Πειθαρχίας που καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου θα είναι η εκπαίδευση των γονέων για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που παρουσιάζουν: (α) αδιαφορία για το σχολείο και έλλειψη ταύτισης με τη σχολική εργασία, (β) άρνηση να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον εξαιτίας απόρριψης και/ή μη αποδοχής τους από τους υπόλοιπους μαθητές, και (γ) απειθαρχία και ανυπακοή στους σχολικούς κανονισμούς. Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζει στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας γονέων - μαθητών και γονέων - καθηγητών. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση των γονέων και στην ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους και το σχολείο. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και στα διάφορα εξελικτικά στάδια των παιδιών τους.

Οι γονείς που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Ανάπτυξη γονικών δεξιοτήτων» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα  μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο που θα επιλεχθεί, θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη - Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο σχετικές με το θέμα του σεμιναρίου που θα επιλεχθεί.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους:

• εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point

• πρόκληση συζήτησης

• μελέτη- συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο

• ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

2. Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: Δράσεις γονέων και παιδιών (Φάνης Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Σοφία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Γιατί η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση; θα συζητήσουμε  τους κινδύνους που απειλούν το νησί μας λόγω της γεωγραφικής θέσης και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν τόσο στα χερσαία όσο και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ακολούθως, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, απλά πειράματα, και διαδραστικές δραστηριότητες, θα εκπονήσουμε  τρόπους οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της άμυνας, στο σχολείο και στην κοινωνία, για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και να γίνουν αναμεταδοτές γνώσεων.

3. Αντιμετωπίζοντας το παιδικό/εφηβικό άγχος (Χαμπή Σπύρος, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Το παρόν σεμινάριο σκοπό έχει διαμέσου της αποτελεσματικής διαχείρισης  του  άγχους, να υποστηρίξει τους γονείς στην προσπάθεια τους να μειώσουν την ανησυχία του παιδιού τους . Οι δύο θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν στην έγκαιρη αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων, και την χρήση κατάλληλων στρατηγικών ρύθμισης της οξείας και χρόνιας έντασης.

4. Απώλεια, πένθος και παιδί (Στυλιανού Πολυξένη, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το Σεμινάριο για γονείς με θέμα «Απώλεια, πένθος και παιδί» στοχεύει στην ενημέρωση των γονιών γύρω από το πένθος των παιδιών και στον προβληματισμό ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε στα παιδιά για τον θάνατο, την απώλεια και το πένθος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο θρήνος στα παιδιά, στους παράγοντες που τον επηρεάζουν, στο πώς στηρίζουμε το παιδί που πενθεί, και στο λεκτικό που θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο.

5. Βοηθώντας το παιδί μου να διαχειριστεί το θυμό του (Χρίστου Αυγή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η εκμάθηση λειτουργικών τρόπων έκφρασης του θυμού, τους οποίους οι γονείς μπορούν να διδάξουν στα παιδιά τους. Αρχικά θα κάνουμε μία αναφορά στο τι είναι θυμός, και γιατί κάποια παιδιά εκφράζουν το θυμό τους με μη λειτουργικούς τρόπους. Στη συνέχεια, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, θα διδάξουμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης του θυμού μας.  Ο γονέας θα μπορεί να εφαρμόσει και να εκπαιδεύσει το παιδί του στην εκμάθηση αυτών των λειτουργικών τρόπων έκφρασης του θυμού.

6. Δέκα βασικές αρχές για να γίνετε καλύτεροι γονείς (Χρίστου Αυγή, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Ο στόχος αυτών των βιωματικών εργαστηρίων είναι η εκπαίδευση σε κάποιες βασικές δεξιότητες που έχουν ως βασικό τους συστατικό την θέσπιση ορίων για τη συμπεριφορά των παιδιών με σκοπό τη δημιουργία μίας καλύτερης σχέσης μεταξύ των γονιών και των παιδιών. Οι γονείς θα εκπαιδευτούν σε κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία με το παιδί τους και στη δημιουργία μίας θετικής σχέσης ανάμεσα στο γονέα και το παιδί.

Οι βασικές αρχές που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο, είναι:

• Να είστε προσεκτικοί γονείς

• Η σημαντικότητα έκφρασης της στοργής

• Η ανάμειξη στη ζωή των παιδιών σας

• Ορισμός κανόνων και ορίων στο σπίτι

• Να είστε συνεπείς

• Αποφυγή σκληρών τιμωριών

• Πώς να δίνετε αποτελεσματικές οδηγίες

• Η σημασία της επιβράβευσης

• Πώς να εξαλείψετε ανεπιθύμητες συμπεριφορές των παιδιών σας

• Δείξτε σεβασμό στο παιδί σας

7. Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων (Χαραλάμπους Χάρις, Λευκωσία, Λάρνακα)

Οι δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και πρόληψης-διαχείρισης συγκρούσεων είναι συχνά συνώνυμες με τις καλές ανθρώπινες σχέσεις και τη συναισθηματική υγεία ενός ατόμου ή μιας οικογένειας. Η ελαττωματική επικοινωνία είναι πολύ συχνά ο λόγος για συγκρούσεις ανάμεσα στους ανθρώπους.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Να κατανοήσουν οι γονείς τις παραμέτρους της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας
  • Να κατανοήσουν οι γονείς ότι οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο στη ζωή μας, ο τρόπος όμως που τις αντιμετωπίζουμε (εποικοδομητικά ή καταστροφικά) κάνει τα αποτελέσματά τους θετικά ή αρνητικά.
  • Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων έκφρασης και αναγκών κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και ειδικά στις σχέσεις γονέων-παιδιών
  • Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από στοχευμένες, βιωματικές μεθόδους.

8. Διαχείριση κρίσεων στην παιδική και νεανική ηλικία (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν προβλήματα των νέων που προκαλούν κρίση στην οικογένεια, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. σχολείο). Σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ζητήματα προκαλούν όχι μόνο επιθετικότητα, αλλά και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μαζί με άρνηση για το σχολικό περιβάλλον.  Κατά συνέπεια:  α) πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στον ίδιο τον/την νέο/νέα αλλά και στο περιβάλλον του; β) πώς την εξηγούμε με ψυχο-κοινωνικά κριτήρια; γ) τι στοιχεία περιλαμβάνει ότι ονομάζουμε "πρόβλημα"; δ) πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση προβλημάτων αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων  και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών;  ε) πώς φέρομαι στο παιδί μου όταν αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και βρίσκεται σε έξαρση αρνητικών συμπεριφορών και στάσεων; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

9. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση: Οδηγός προς τους γονείς (Φελλά Αργυρώ, Λευκωσία)

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο εμπλέκονται επιστήμονες και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, σχολικοί ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κλπ). Παρόλα αυτά, οι γονείς των παιδιών είναι αυτοί που επωμίζονται το βαρύ φορτίο της αναζήτησης και επιλογής των κατάλληλων στρατηγικών και πλαισίων για την αποτελεσματική διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών και των κοινωνικο -συναισθηματικών δυσκολιών που συχνά συνοδεύουν τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το συγκεκριμένο σεμινάριο, θα προσπαθήσει να καθοδηγήσει, να ενημερώσει και να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν εις βάθος το φαινόμενο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, ώστε να βοηθήσουν το παιδί και τον εαυτό τους.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο σεμινάριο επιδιώκει να απαντήσει σε όσο το δυνατό περισσότερες ερωτήσεις και απορίες των γονέων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους στην ανάγνωση. Οι απαντήσεις που θα δοθούν βασίζονται σε σύγχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα, και διατυπώνονται με απλό, κατανοητό και σαφή τρόπο. Οι απαντήσεις πέρα από την ανίχνευση και τη διάγνωση των ειδικών µμαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση, εστιάζουν επίσης στις καθημερινές σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, τα αδέρφια του, τους συμμαθητές του και τους δασκάλους του. Τα παραδείγματα στα οποία θα γίνει αναφορά, θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν τις σύνθετες έννοιες που ακούν από τους ειδικούς, να αποκτήσουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του παιδιού τους, να επισημάνουν και να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες παρανοήσεις για τις μαθησιακές δυσκολίες και να προχωρήσουν στη λήψη ορθών αποφάσεων για το παρόν και το µέλλον του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε πρακτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του σπιτιού. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κύρια πρόσωπα που συμμετέχουν στη διάγνωση και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, το παρόν σεμινάριο θα ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούν τους ίδιους τους γονείς (π.χ., συναισθήματα, σχέσεις στην οικογένεια) και θα επιχειρήσει να δώσει ουσιαστικές συμβουλές για το πώς να φροντίσουν τον εαυτό τους.

10. Είναι ΑΠΛΟ να εξυγιάνουμε τον θυμό μας - Αναγνώριση & Αποδοχή, Προσωπικό σύστημα αξιών, Λογική επιχειρηματολογία/Λύση και Όραμα (Κότιτσα Μαρία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στον πυρήνα της «ανθρωπινότητάς» μας, βρίσκονται συχνά συναισθήματα έντονα και αντικρουόμενα, εκρηκτικά, δυσφορικά ή δυσδιάκριτα. Ένα απλό προτεινόμενο μοντέλο, ειδικά για τη διαχείριση ή μάλλον εξυγίανση του θυμού μας, στηρίζεται στην αναγκαιότητα αναγνώρισης και αποδοχής του συναισθήματος, την αναζήτηση προτύπων και αξιών ζωής και την εξεύρεση λογικής λύσης, στόχων και οράματος. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ακριβώς η βήμα-προς-βήμα εφαρμογή των προαναφερθέντων, καθώς και ο εντοπισμός των καταστάσεων/ερεθισμάτων που πυροδοτούν τον θυμό. Ένας πρακτικός οδηγός που - με την προϋπόθεση της περαιτέρω εξάσκησης - μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην ψυχική γαλήνη αλλά και σε νοηματοδότηση της καθημερινής μας εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένης και αυτής του θυμού).

11. Εκπαιδευτικά Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης, Επικοινωνίας και Αποτελεσματικό Σχολείο (Στυλιανού Ανδρέας Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει μια θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με τη διερεύνηση και ανάλυση των κύριων εννοιών και θεωριών της εκπαιδευτικής διοίκησης. Η πρακτική προσέγγιση συνίσταται στην εξέταση της δομής και της λειτουργίας του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος και στη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων που το αφορούν. Το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους γονείς να συσχετίσουν σύγχρονα εκπαιδευτικά θέματα με το θεωρητικό πλαίσιο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο επιδιώκει τα ακόλουθα:

1. Την εξοικείωση των γονέων με τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες της Εκπαιδευτικής Διοίκησης (π.χ. Διοικητικά Μοντέλα, Θεωρίες Ηγεσίας, Υποκίνησης, Επικοινωνίας)

2. Την κριτική εξέταση των θέσεων και αρχών των πιο πάνω θεωριών και την αξιολόγηση των πρακτικών εφαρμογών τους στην εκπαίδευση

3. Τη γνωριμία με τις ευθύνες και τα βασικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών λειτουργών

4. Την εξέταση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν, η όλη δομή του συστήματος, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών

5. Την ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα πορίσματα ερευνών στους βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης.

12. «Ένα παιδί φωνάζει»: Ξαναχτίζοντας την κατανόηση, επιλύοντας συγκρούσεις και διαφορές (Μαρίνα Κατσαρή, Λευκωσία, Λάρνακα)

- Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας,

- Ενίσχυση δεξιοτήτων συνύπαρξης παιδιών και γονέων/κηδεμόνων – παιδιών ώστε αμφότεροι να βοηθούν, να μοιράζονται, να συνεργάζονται, να προσδιορίζουν και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα,

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών για την κατανόηση της σημασίας της ομάδας και ενίσχυση της ικανότητας εισδοχής και εξόδου από την ομάδα,

- Ενίσχυση της κατανόησης της σημασίας τήρησης των καθορισμένων ορίων (σπίτι – σχολείο) και να αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του,

- Ενίσχυση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των παιδιών για έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού σε συνομήλικους ή γονείς/κηδεμόνες,

- Ανάπτυξη εκφραστικών μέσων: λεκτική και μη λεκτική έκφραση των συναισθημάτων (φωνή – πρόσωπο – σώμα και κίνηση - σχέδιο κ.ά.)

13. Ζώα συντροφιάς: Παιχνίδι ή υπόθεση ευθύνης; (Δαρείου Ευσταθίας, Δημοτική, Προσχολική)

Η ανάδειξη του  ζητήματος της "Υπεύθυνης Ιδιοκτησίας Ζώων", ως ένα βασικό ζήτημα για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και τη διασφάλιση της αειφορίας στην πόλη μας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

(α) Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά αποτελέσματα στη ζωή μας από την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς;

(β) Πόσο έτοιμοι είστε να αποκτήσετε ένα κατοικίδιο; (γ) Ποιο κατοικίδιο μας ταιριάζει;

(δ) Ποιες είναι οι ανάγκες των ζώων συντροφιάς;

(ε) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του/της υπεύθυνου/ης ιδιοκτήτη/τριας ζώων και ποιες οι ευθύνες του/της;

(στ) Στείρωση: απαραίτητη και ευεργετική ή εμπόδιο στην ευημερία του ζώου;

(ζ) Πώς να προσεγγίσω και να χαϊδέψω ένα σκυλί με ασφάλεια;

(η) Τι αρέσει στους ανθρώπους και δεν αρέσει στα σκυλιά;

(θ) Τι κάνω όταν βρεθώ απέναντι σε ένα επιθετικό σκυλί;

Το σεμινάριο προσφέρεται διαδικτυακά ή διά ζώσης.

14. Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά και την οικογένεια (Χαραλάμπους Χάρις, Λευκωσία, Λάρνακα)

Η ψυχική ανθεκτικότητα ενός παιδιού είναι άρρητα συνδεδεμένη με: α) την αυτοεικόνα του, β) τη στήριξη και  καθοδήγηση που έχει από τα περιβάλλοντα όπου ζει και κινείται, και  γ) το χαρακτήρα και τις αξίες που υποστηρίζεται για να αναπτύξει. Μια ψυχικά ανθεκτική οικογένεια μπορεί να αντέξει και να διαχειριστεί καλύτερα τις ξαφνικές προκλήσεις που μπορεί να της παρουσιαστούν, όπως στην περίπτωση των περιορισμών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

- Να ενημερωθούν οι γονείς για τα χαρακτηριστικά ενός ανθεκτικού και επιτυχημένου χαρακτήρα.

- Να κατανοήσουν πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και τους ίδιους να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα.

- Να αποκτήσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές μέσω βιωματικών μεθόδων και αναστοχαστικών συζητήσεων.

15. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών. Εγώ είμαι Εγώ και είμαι Εντάξει. (Καραβασίλη Σοφία, Πάφος)

- Να αναδείξουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα που σχηματίζουν τα παιδιά για τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων.

- Να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και την ανοιχτή επικοινωνία.

- Να συζητήσουμε για τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και το κλίμα στην οικογένεια που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν.

- Να αναδείξουμε τη σημασία της αυτοεκτίμησης στην πρόληψη διαφόρων «δύσκολων» συμπεριφορών των παιδιών.

16. Η δύναμη της μουσικής: Η μουσική ως μέσο προώθησης της θετικής συμπεριφοράς (Παγώνη Μιχάλης, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στην ηλικιακή ομάδα παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, αποκτώνται πολλές δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Τέχνες και ειδικότερα με τη Μουσική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, να κρίνει, να «ακούει» σε κανόνες και ρόλους. Το παιδί προσπαθεί να μεταβάλει τη συμπεριφορά του ώστε να κερδίσει αυτό που επιθυμεί. Είναι σαφές πως η απόκτηση συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτήν την περίοδο της ζωής του θα το βοηθήσουν να ελέγξει έντονες βιολογικές και συναισθηματικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν κατά την περίοδο της εφηβείας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παραθέσει κατάλληλους τρόπους στους γονείς παιδιών αυτής της ηλικίας, ώστε μέσω των ιδιοτήτων της μουσικής να προωθηθεί η θετική στάση και συμπεριφορά από μέρους των παιδιών τους.

Η μουσική μπορεί να συνεισφέρει στον σχηματισμό σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και παιδιών και του περιβάλλοντός τους, στη χαρά και απόλαυση  της δημιουργίας, στην προώθηση της επικοινωνίας, στην προσωπική ολοκλήρωση και στις πιο ικανοποιητικές επιδόσεις στο σχολείο.

17. Η πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων: συναισθηματική νοημοσύνη και δεξιότητες επικοινωνίας (Στυλιανίδου Μαρία, Λευκωσία)

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων ως προς τις θεωρητικές αρχές και πρακτικές τεχνικές της ορθής επικοινωνίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ορθής επικοινωνίας. Επιπλέον η καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής νοημοσύνης για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον.

18. Θέματα Παραβατικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (Παπαδοπούλου Φωτεινή, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των γονέων σχετικά με θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που αφορούν στην προβληματική συμπεριφορά παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας:

α) πώς ακριβώς ορίζεται και ερμηνεύεται η προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο ή/και στην παιδική και εφηβική ηλικία;

β) τι στοιχεία περιλαμβάνει και ποια στοιχεία καταλήγουν στο πρόβλημα;

γ) πώς γίνεται η αναγνώριση των πρωτογενών χαρακτηριστικών που διέπουν την εκδήλωση της, αλλά και ποιες στρατηγικές παρέμβασης προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον και την πρόληψη και διαχείριση αντίστοιχων συμπεριφορών;

δ) πώς θα γίνει η λειτουργία της σχολικής τάξης αποτελεσματική; Αυτά είναι κάποια από τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

19. Θέτοντας όρια. Η χρυσή τομή μεταξύ πειθαρχίας και αγάπης ( Μιχαήλ Κατερίνα, Λεμεσός)

Το σεμινάριο έχει σκοπό να παράσχει στους γονείς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να οριοθετήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους μέσα σ' ένα κλίμα αμοιβαίας συνεργασίας, κατανόησης, και αγάπης, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα πειθαρχίας. Με το πέρας του σεμιναρίου, οι γονείς θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία συχνά και καθημερινά προβλήματα απειθαρχίας και συγκρούσεων με τα παιδιά τους, ενώ παράλληλα θα γνωρίζουν τις προϋποθέσεις και τεχνικές για προαγωγή θετικών συμπεριφορών των παιδιών.

20. Κλιματική κρίση: Τι πρέπει να γνωρίζω για να μπορέσω να δράσω (Χριστοδούλου Σοφία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος

Το σεμινάριο επιδιώκει, μέσα από απλές παρουσιάσεις, να γνωρίσουν οι γονείς το τι είναι η κλιματική αλλαγή και γιατί έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση. Να αντιληφθούν τους κινδύνους που απειλούν το νησί μας λόγω της γεωγραφικής θέσης, και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν τόσο στα χερσαία όσο και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ακολούθως, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, απλά πειράματα, και διαδραστικές δραστηριότητες, να κατανοήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποτελέσουν μέρος της άμυνας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των απειλών και να γίνουν αναμεταδότες γνώσεων.

21. Μαζί, λέμε ΟΧΙ στον εκφοβισμό (Φλωρίδου Βέρα, Λευκωσία)

Ενημέρωση των γονέων για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και συζήτηση μεθόδων διαχείρισης του.

22. Μαθαίνω να επικοινωνώ αποτελεσματικά με το παιδί και τον έφηβό μου (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Τα παιδιά έχουν τεράστια ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς. Μέσα από αυτήν κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τον κόσμο, χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους, αντλούν ασφάλεια και αγάπη. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να είναι σε θέση να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με τα παιδιά. Η αποτελεσματική επικοινωνία ωφελεί όχι μόνο τα παιδιά, αλλά κάθε μέλος της οικογένειας. Οι σχέσεις μεταξύ των γονιών και παιδιών βελτιώνονται σημαντικά όταν υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει σαν χρυσός κανόνας, είναι πως αν υπάρχει καλή επικοινωνία, υπάρχει και καλή σχέση – κάτι που ισχύει γενικότερα και όχι μόνο στη σχέση γονιών και παιδιών.

Το σεμινάριο αυτό λοιπόν, θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν:

• τι είναι αποτελεσματική επικοινωνία

• τους παραδοσιακούς ρόλους που εφαρμόζουν όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους, και πως μπορούν να ξεφύγουν από αυτούς

• τι σημαίνει αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων

• τι σημαίνει ενεργητική ακρόαση και αντανακλαστική ακοή

Επίσης, το σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τους γονείς να αναπτύξουν:

• πρακτικούς τρόπους βοήθειας για επίλυση προβλημάτων των παιδιών τους όταν νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση

• πρακτικούς τρόπους επικοινωνίας όταν οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν συναισθηματική αναστάτωση από προβλήματα των παιδιών τους στο σπίτι

• την επικοινωνία του «Σ΄ αγαπώ» μέσα από πράξεις, και όχι με λόγια!

Για την επιτυχημένη έκβαση του σεμιναρίου, ο εισηγητής θα χρησιμοποιήσει οπτικό-ακουστικό υλικό, δηλαδή χρήση βίντεο από καθημερινές αλληλεπιδράσεις παιδιών με γονέων, και συζήτηση σε μικρές ομάδες ή/και στην ολομέλεια για τους σωστούς και λανθασμένους  τρόπους επικοινωνίας, καθώς και παραδείγματα όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις πιο κάτω θεματικές:

• Ορισμός επικοινωνίας

• Μορφές επικοινωνίας

• Αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία

• Παραδοσιακοί ρόλοι γονέων όταν τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους προς αποφυγή

• Αμοιβαίος σεβασμός και αποδοχή συναισθημάτων

• Τα 6 βήματα που ακολουθούμε για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων

• Ενεργητική ακρόαση και ανοιχτές ερωτήσεις

• Ενίσχυση επικοινωνίας με απλές συμβουλές

• Επικοινωνώντας το «Σ΄ αγαπώ».

23. Οι συγκρούσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς: είδη συγκρούσεων, αίτια συγκρούσεων, επιλογή τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων  (Στυλιανού Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί το θέμα των συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα μελετηθούν τα είδη των συγκρούσεων, τα αίτια των συγκρούσεων στο σχολείο, τα οφέλη και τα κόστη που μπορεί να συνεπάγονται οι συγκρούσεις στα σχολεία. Θα αναλυθεί η διαδικασία, τόσο της εμφάνισης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης, όσο και της επιλογής των κατάλληλων τεχνικών για τη διαχείρισή της. Τέλος, θα αναδειχθεί η χαρτογράφηση της σύγκρουσης ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο διαχείρισης της σύγκρουσης.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι γονείς θα μπορούν:

• Να ορίζουν τη σύγκρουση, να αναγνωρίζουν τα είδη και να ερμηνεύουν τα αίτια των συγκρούσεων

• Να απαριθμούν τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης

• Να αποτιμούν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης

• Να προλαμβάνουν ή/και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις εφαρμόζοντας  κατάλληλες στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία μεταξύ των οποίων και τη  χαρτογράφηση της  σύγκρουσης.

24. Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (Φλωρίδου Βέρα, Λευκωσία)

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των γονέων για τη μεταβατική περίοδο που βιώνουν τα παιδιά, και η παροχή πρακτικών εισηγήσεων για ορθή προετοιμασία.

25. Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας στα παιδιά (Χριστοφή Μαρίνα, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει μέσα από παραδείγματα, προβληματισμούς  και συζητήσεις, τον σημαντικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι γονείς στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής κουλτούρας στα παιδιά. Πρωταρχικός στόχος είναι να επιβεβαιώσουμε ότι οι γονείς γνωρίζουν, κατανοούν και αποδέχονται τις αξίες και τις αρχές που διέπουν μέσα από την πολυπολιτισμικότητα και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, για να μπορούν στη συνέχεια να μεταφέρουν στα παιδιά τους  τα σωστά παραδείγματα ώστε να διαμορφωθούν σε μελλοντικούς πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία  βασίζεται στις αρχές του σεβασμού, της αποδοχής της ετερότητας κ.α.

26. Ο ρόλος των γονέων στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών: Παραδείγματα και πρακτικές δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους στο περιβάλλον (Δαρείου Ευσταθία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή ιδεών στους γονείς εναλλακτικών τρόπων δημιουργικής απασχόλησης με τα παιδιά τους, αξιοποιώντας ποικίλα περιβαλλοντικά πεδία, ως χώρους βιωματικής μάθησης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας. Ειδικότερα, το σεμινάριο επικεντρώνεται:

α) στο ρόλο των γονέων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών τους,

β) στη σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ως χώρου βιωματικής μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης των γονέων με τα παιδιά τους, και

γ) σε πρακτικές συμβουλές και δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν με τα παιδιά τους σε διάφορα περιβαλλοντικά πεδία.

Το σεμινάριο προσφέρεται διαδικτυακά ή διά ζώσης.

27. Παιδικές ταυτότητες φύλου: Συζητώντας τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας (Καλλίτση Γαλάτεια, Λευκωσία)

Το σεμινάριο αυτό συζητά το φύλο ως κοινωνική κατασκευή, και επικεντρώνεται στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, και κυρίως της οικογένειας, ως πεδίο αναπαραγωγής συγκεκριμένων παιδικών έμφυλων και σεξουαλικών ταυτοτήτων.  Συγκεκριμένα, το σεμινάριο συζητά τρόπους με τους οποίους το οικογενειακό περιβάλλον διαμορφώνει την ταυτότητα φύλου του παιδιού, τις αξίες που αντιστοιχούν στο κάθε φύλο, καθώς και τις θηλυκότητες/αρρενωπότητες που το παιδί αναπτύσσει.

Συζητούνται διάφορα θέματα όπως: η διαφοροποίηση στο έμφυλο περιβάλλον του παιδιού (π.χ. αγορά επίπλων, διακόσμησης, ρουχισμού), η διαφοροποίηση στις δραστηριότητες/ ενδιαφέροντα που συχνά προωθούνται τα παιδιά αναλόγως του φύλου τους, οι προσδοκίες όσον αφορά τις ακαδημαϊκές ικανότητες και τα «κατάλληλα» ακαδημαϊκά θέματα για το κάθε φύλο, καθώς και οι διαφοροποιημένοι τρόποι συμπεριφοράς και αντιμετώπισης του κάθε παιδιού αναλόγως του φύλου του. Συζητείται επίσης ο ρόλος άλλων σημαντικών παραγόντων κοινωνικοποίησης, όπως είναι το παιχνίδι, τα βιβλία, η καταναλωτική κουλτούρα κι ο ρόλος των ΜΜΕ στη συγκρότηση του κοινωνικού φύλου και  των θηλυκών και αρρενωπών ταυτοτήτων των παιδιών.

28. Παιδική Παντοδυναμία: Πλεονέκτημα ή δυσκολία; (Καραβασίλη Σοφία, Πάφος)

  • Να αναδείξουμε πως ο τρόπος ανατροφής άλλοτε συμβάλλει και άλλοτε αποτρέπει την εγκαθίδρυση της παιδικής παντοδυναμίας,
  • Να διερευνήσουμε τα μηνύματα των γονέων που διευκολύνουν τα παιδιά και όλη την οικογένεια σε αρμονική συμβίωση,
  • Να προτείνουμε αποτελεσματικούς τρόπους στους γονείς για την «καθοδήγηση» των παιδιών τους,
  • Να προσεγγίσουμε τη θέσπιση ορίων με τρόπο που βοηθά τους γονείς και διευκολύνει τα παιδιά,
  • Να αναδείξουμε το ζήτημα της συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών.

29. Πρακτικές για την καλλιέργεια της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών στο σπίτι (Μαρκόγλου Αγγελική, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος,)

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η χρήση της τεχνολογίας έχει κατακλείσει τη ζωή των παιδιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, το έργο των γονέων γίνεται δυσκολότερο και οι σχέσεις τους με τα παιδιά κλυδωνίζονται. Στο παρόν σεμινάριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι έννοιες της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης τους, όπως και μια σειρά από εναλλακτικές μορφές απασχόλησης των παιδιών στο σπίτι, με σκοπό την καλλιέργεια των ανώτερων αυτών δεξιοτήτων σκέψης στο οικογενειακό περιβάλλον. Βασικό συστατικό του σεμιναρίου αποτελεί η συμμετοχή των γονέων μέσω της συζήτησης, αλλά και μέσω σύντομων δραστηριοτήτων που θα κληθούν να δημιουργήσουν ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών τους. Το σεμινάριο προσαρμόζεται και εστιάζει στις ανάγκες του εκάστοτε πλαισίου και δύναται να προσφερθεί και σε μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί η αναστοχαστική διαδικασία των συμμετεχόντων/ουσών.

30. «Πρασινίζω» το σπίτι μου – «Πρασινίζω» το σχολείο μου (Φάνης Κωνσταντίνος , Χριστοδούλου Σοφία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Θέματα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση γονέων, και η επαφή των μαθητών/μαθητριών με το φυσικό περιβάλλον, με τα φυτά και το χώμα. Επίσης, να καλλιεργήσουν αρωματικά φυτά και λαχανικά, να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη τους και τη συγκομιδή τους στο σχολείο, και να αποκτήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Επίσης, να αναπτύξουν δράσεις  για οργανική καλλιέργεια, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων,  μείωση της σπατάλης νερού και των τροφίμων και  μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Mέσα από βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές δραστηριότητες θα δοθούν οι βάσεις έτσι ώστε να ενσωματωθούν «πράσινες» πρακτικές στην καθημερινή ζωή τόσο στο σπίτι, όσο και σε σχολικό περιβάλλον. Πολλαπλές πτυχές των ζητημάτων που θα μελετηθούν απορρέουν από τους 17 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και συνάδουν με την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική (ΑΠΕΠ).

31. Πώς η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους αλλά και στη βελτίωση στην υγεία συνολικά; Διαχείριση των επιπτώσεων της υποκινητικότητας ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19 (Τρύφωνος Άντρεα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Η μείωση της φυσικής δραστηριότητας και αύξηση της καθιστικού χρόνου, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές.

Όλοι ξέρουμε ότι η άσκηση ενισχύει την ψυχολογική μας κατάσταση. Ωστόσο, πιθανολογώ ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τους μηχανισμούς με του οποίους αυτό επιτυγχάνεται. Επομένως, σκοπός του προκειμένου σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στους μηχανισμούς με τους οποίους η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαχείρισης αγχωδών καταστάσεων. Επίσης, το σεμινάριο στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας του ενεργού τρόπου ζωής και της φυσικής δραστηριότητας, ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης. Στο σεμινάριο θα δοθούν οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περί φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, ενώ θα αναφερθούμε σε απλά “tips” για την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής.

32. Ρύθμιση (έντονων) συναισθημάτων - θυμού, φόβου, αισθήματος αβεβαιότητας - με την τεχνική του Focusing (διαδικασία Εστίασης) του Gendlin (Κότιτσα Μαρία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία του «να είμαστε» ή του να βιώνουμε έντονα συναισθήματα με τρόπο ώστε, η προσπάθεια της διαχείρισής τους να είναι επιτυχής. Το Focusing (διαδικασία Εστίασης) είναι ένας τέτοιος τρόπος βιωματικότητας, που από τη συστηματοποίησή του σε συγκεκριμένη τεχνική από τον Gendlin (Focusing, 1980), μέχρι σήμερα εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια. Στην 90λεπτη αυτή συνάντηση, μέσα από ασκήσεις, θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες και ικανότητες προσέγγισης και επικοινωνίας (πρωτίστως με τον εαυτό μας), μέσω: της δημιουργίας ελεύθερου εσωτερικού χώρου, της δημιουργίας και διατήρησης αισθήματος ασφάλειας  και σεβασμού, καθώς και μέσω ανίχνευσης μιας βιωμένης αίσθησης (felt sense), μιας κατάστασης ή ενός συναισθήματος.

33. Σπίτι και σχολείο μας, όλος ο κόσμος (Μαρίνα Κατσαρή, Λευκωσία, Λάρνακα)

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των γονέων/κηδεμόνων με το σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και φοιτούν τα παιδιά τους. Επίσης, στόχος του σεμιναρίου είναι ο εξοπλισμός των γονέων/κηδεμόνων και των παιδιών τους, με δημιουργικά εργαλεία ενίσχυσης του διαπολιτισμικού αισθητηρίου καθώς και η συμπερίληψη (inclusion) και ένταξη (integration) με ενεργό τρόπο γονέων/κηδεμόνων με διαφορετική εθνική καταγωγή ώστε η προσέγγιση να αποκτήσει ολιστικό χαρακτήρα. Με άξονα τον τελευταίο ειδικό σκοπό, τίθεται επίσης ο στόχος της καλύτερης, ομαλότερης και αποδοτικότερης συμπερίληψης και ένταξης των παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο στον χώρο του σχολείου.

Συνεργασία Οικογένειας - Σχολείου Σε Θέματα Συμπεριφοράς: Αναπτύσσοντας Κοινή Γλώσσα στις Αναμενόμενες Συμπεριφορές (Λευκή Κουρέα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε γονείς/κηδεμόνες για ανάπτυξη κοινής γλώσσας σε κοινωνικές αξίες και συμπεριφορές μέσα στο πλαισιο πρόληψης ΠροΘεΣυ. Μέσα από το σεμιναριο οι γονείς ενημερώνονται για τον ρολο που μπορεί να διαδραματίσουν εντός και εκτός σχολικής μονάδας υιοθετώντας τη γλώσσα και τις πρακτικές του ΠροΘεΣυ για στήριξη και ενδυνάμωση του κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα των παιδιών τους.

34. Ας μιλήσουμε για το σεξ. Πώς απαντάμε στα ερωτήματα των παιδιών που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα (Λέστα Στάλω, Λευκωσία, Λάρνακα)

Ως γονείς συχνά νιώθουμε να βομβαρδιζόμαστε με ερωτήματα για το σεξ, το σώμα, τις σχέσεις, τις οικογένειες, τη σεξουαλικότητα που κάποτε μας βάζουν σε δύσκολη θέση ή νιώθουμε ότι δεν έχουμε τη γνώση πως να απαντήσουμε με τρόπο που να είναι ηλικιακά κατάλληλος για τα παιδιά. Για τα παιδιά όμως οι ερωτήσεις αυτές είναι εντελώς «φυσικές» και φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της υγιής ψυχοσεξουαλικής τους ανάπτυξης. Στο σεμινάριο αυτό θα εξερευνήσουμε τι σημαίνει περιεκτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πως ανταποκρίνεται στην υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών. Θα εστιαστούμε κυρίως στο πλαίσιο στο οποίο δίνουμε απαντήσεις σε ερωτήματα των παιδιών που αφορούν το σώμα, τα ιδιωτικά μέρη, την ιδιωτικότητα, τα όρια του σώματος, τα επιθυμητά/ανεπιθύμητα αγγίγματα, το σεξ και τις υγιείς σεξουαλικές συμπεριφορές και την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση προσεγγίζοντας τη σεξουαλικότητα ολιστικά και μέσα στο πλαίσιο της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Στόχος είναι να εξερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους να ενδυναμώσουμε τα παιδιά να κτίζουν μια υγιή σχέση με το σώμα τους, να νιώθουν ασφαλή, σωματικά και συναισθηματικά, να δημιουργούν θετικές σχέσεις με τα άτομα γύρω τους (και πρώτιστα με τον εαυτό τους), να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και γενικά να έχουν μια υγιή και θετική ανάπτυξη και ευημερία.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε γονείς παιδιών ηλικίας 6-12 χρονών με στόχο να παρέχει εισηγήσεις ως προς το γενικό πλαίσιο μιας θετικής και ενδυναμωτικής προσέγγισης σε ερωτήματα των παιδιών που αφορούν τη σεξουαλικότητα.

35. Τα μικρά αφεντικά: θέτουμε όρια στα παιδιά μας; (Δημητρίου Ανδρέας, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Πόσο εύκολο είναι να θέσουμε όρια στα παιδιά;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως γονείς για να βοηθήσουμε στην οριοθέτηση των παιδιών μας;

Τα όρια υπάρχουν παντού και αφορούν όλους μας. Τα όρια δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τους συνανθρώπους του, όπου έχει τη δυνατότητα να αντλεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση και ασφάλεια για να μπορεί να εξελίσσεται και να δημιουργεί.

Η οικογένεια είναι το πρώτο περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα εκπαιδευτεί στην τήρηση των ορίων. Ένα ιδιαίτερο απαιτητικό έργο για τους γονείς, που πολλές φορές αποδεικνύεται και πολύ «ζόρικη» υπόθεση.

Στο σεμινάριο αυτό, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της Οριοθέτησης και Πειθαρχίας. Θα ενημερωθούν για τα οφέλη, το χρόνο έναρξης της οριοθέτησης των παιδιών και ειδικότερα την οριοθέτηση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και τη γνωριμία τους με τις βασικές αρχές της οριοθέτησης.

Ένα σημαντικό μέρος του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στη μέθοδο οριοθέτησης των Φυσικών και Λογικών Συνεπειών, με εκτενή αναφορά σε παραδείγματα και αντιπαραδείγματα χρήσης της οριοθέτησης λογικών συνεπειών και πειθαρχίας στην καθημερινή οικογενειακή ζωή.

Το σεμινάριο αυτό θα δώσει έμφαση στις κάτω θεματικές:

• Τι είναι πειθαρχία και τι είναι οριοθέτηση;

• Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές γονικές πρακτικές;

• Γιατί είναι σημαντικό οι γονείς να κάνουν χρήση ορίων;

• Πότε ξεκινά η οριοθέτηση;

• Τι επιδιώκει ένα παιδί με αρνητική, επίμονη, αντιδραστική και πεισματάρικη συμπεριφορά;

• Για ποιους λόγους τα παιδιά δεν είναι συνεργάσιμα με τους γονείς τους;

• Πώς τίθενται τα όρια;

• Πρακτικά λεκτικά παραδείγματα οριοθέτησης

• Συμπεριφορικές τεχνικές για την τροποποίηση της συμπεριφοράς

• Θετική ενίσχυση/ανταμοιβή

• Πίνακας δώρου ή οικονομία κουπονιών

• Μίμηση

• Αγνόηση

• Υπερδιόρθωση-θετική διόρθωση

• Time-out

• Διαφορές πειθαρχίας και οριοθέτησης με πρακτικά, λεκτικά, παραδείγματα

Στο σεμινάριο, ο εισηγητής σε μικρές ομάδες θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες/ουσες με παραδείγματα, οπτικό υλικό, και με σενάρια καθημερινής ζωής.

36. Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό (Δίπλη Χριστιάνα, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος)

Βασικός πυλώνας του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των γονιών για την ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι όσο και το παιδί τους σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί που είναι είτε θύμα, είτε θύτης και/ή παρατηρητής κατά την εκδήλωση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Επιπλέον, το σεμινάριο θα εστιάζεται στην ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και του παιδιού τους, και των γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, το σεμινάριο θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων, και ενίσχυσή τους με τις βέλτιστες επικοινωνιακές τεχνικές και άλλες δεξιότητες, ούτως ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον σχολικό εκφοβισμό. Ως εκ τούτου, οι γονείς θα αποκτήσουν δεξιότητες και τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων που αναφύονται από τον σχολικό εκφοβισμό.

Τα σχολεία που παρακολούθησαν το Σεμινάριο «Τεχνικές ενδυνάμωσης των γονέων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό» κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα επόμενα μέρη του Σεμιναρίου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021. Το Σεμινάριο θα προσαρμοστεί στις σχετικές με το θέμα ανάγκες της σχολικής μονάδας, των μαθητών και των γονέων. Επιπρόσθετα, θα γίνει Μελέτη- Συζήτηση Περιπτώσεων από το σχολείο σχετική με το θέμα του σεμιναρίου.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται αξιοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους:

• εισήγηση που παρουσιάζεται σε power-point

• πρόκληση συζήτησης

• μελέτη- συζήτηση περιπτώσεων από το σχολείο

• ανταπόκριση σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες των συμμετεχόντων/ουσών.

37. Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό των παιδιών (Μιχαήλ Ελένη, Λευκωσία)

Στην επιμόρφωση θα συζητηθεί το θέμα του θυμού, στοχεύοντας όπως οι συμμετέχοντες/ουσες να:

1. αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους ο θυμός επηρεάζει πολυδιάστατα τον άνθρωπο (γονείς και παιδιά)

2. εντοπίζουν τα σημάδια θυμού στον εαυτό τους αλλά και στα παιδιά τους

3. εμβαθύνουν στην κατανόηση του συναισθήματος αυτού, βλέποντας το ως ένα φίλο ο οποίος θυμίζει τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών τους

4. αποκτήσουν εργαλεία/τεχνικές διαχείρισης του θυμού τα οποία οι συμμετέχουσες/οντες θα ζήσουν βιωματικά μέσα από την επιμόρφωση.

38. Το άγχος και ο αγχολυτικός ρόλος της μουσικής (Παγώνη Μιχάλης, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Το άγχος είναι ένα σημαντικό θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους, με έντονα σημάδια ψυχικής και σωματικής δυσφορίας. Σημάδια άγχους μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις ηλικίες. Πολύ συχνά, οι στρεσογόνες αιτίες επιδρούν άμεσα στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και προκαλούν αντιδράσεις όπως: ανασφάλεια, αρνητισμό, αποξένωση, ακόμα και κατάθλιψη.

Η διαχείριση των αγχωτικών καταστάσεων που βιώνουν σχεδόν καθημερινά τα παιδιά λόγω σχολικών ή και άλλων υποχρεώσεων, αλλά και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης και ακόμα περισσότερο της ειδικής εκπαίδευσης,  μπορεί να καταπολεμηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω των Τεχνών και ειδικότερα μέσω της μουσικής. Η διατήρηση της ηρεμίας και ψυχραιμίας του παιδιού, διοχετεύοντας την ενέργεια του στη μουσική και γενικότερα στις τέχνες, θα τον βοηθήσει να ανακτήσει την ψυχική, πνευματική και σωματική ισορροπία, να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα, ενώ παράλληλα, να εξοικειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο με μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης συναισθημάτων.

39. Το σπίτι μου, η Κύπρος: Τι γνωρίζω γι' αυτό; (Χριστοδούλου Σοφία, Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος)

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

α) να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα οικοσυστήματα του νησιού μας, χερσαία και υδάτινα,

β) να κατανοήσουν τους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες που διαμορφώνουν το κάθε τοπίο,

γ) να αντιληφθούν τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν από την εξάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ άβιων και βιοτικών παραγόντων και

δ) να μπορούν να υιοθετήσουν τρόπους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.