Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Για τη διαδικασία αίτησης, βλέπετε την εγκύκλιο με ημερομηνία 28/9/2021 «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2021-2022».

Η αξιολόγηση των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση γίνεται ηλεκτρονικά από το σχολείο, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να αξιολογούν ατομικά το Σεμινάριο, μέσω του συνδέσμου shorturl.at/fDVW5

Σε περίπτωση που το Σεμινάριο έχει δύο ή περισσότερες συναντήσεις, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται, αφού συμπληρωθούν όλες οι συναντήσεις του Σεμιναρίου και όχι για κάθε συνάντηση ξεχωριστά.