Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Αξιολόγηση σεμιναρίου

Επικοινωνία

Έλενα Παπαμιχαήλ

Phone22402367

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Άννα Κουππάνου

Phone22402306

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών

Η διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων σε σχολική βάση εστιάζει στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική μάθηση του εκπαιδευτικού, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση προσφέρονται ενημερωτικές συναντήσεις και βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα που αφορούν στο σχολείο τους και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και εντάσσονται λειτουργικά στο Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου.

 Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Γενικά Θέματα και

(β) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση που αφορούν σε Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων.

Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα σεμινάριο από κάθε κατηγορία (ένα σεμινάριο για Γενικά Θέματα ή/και ένα σεμινάριο Διδακτικής Γνωστικών Αντικειμένων).