Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (ημερ. 7/6/21, αρ. φακ. Π.Ι. 7.7.06.16), υπενθυμίζεται ότι οι κεντρικές επιμορφώσεις κατά τη διάρκεια του Διήμερου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

ΟμΑδες Εκπαιδευτικων

Επαρχιες Σχολειων

Ημερομηνιες Διεξαγωγής Κεντρικων Επιμορφωσεων

7/9/2021

8/9/2021

Νηπιαγωγοί

Αμμόχωστος

Λάρνακα

Λεμεσός

Λευκωσία

Πάφος

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Αμμόχωστος

 

Λάρνακα

 

Λεμεσός

 

Λευκωσία

 

Πάφος

 

 

Καθώς τα σεμινάρια θα διεξαχθούν διαδικτυακά, παρακαλούμε όπως διασφαλιστεί η ομαλή παρακολούθηση των σεμιναρίων του Διημέρου από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο σας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.    Μέχρι τις 3/9/2021 κάθε εκπαιδευτικός θα παραλάβει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) για κάθε σεμιναρίου που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει.  Η αποστολή των συνδέσμων θα γίνει από τους εισηγητές των σεμιναρίων.

2.    Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εισέρχονται  στη συνάντηση κάθε σεμιναρίου μερικά λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης, ώστε να βεβαιώνονται ότι η σύνδεση είναι ομαλή.

3.    Πριν από τη λήξη κάθε σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί θα καλούνται να απαντούν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, τον σύνδεσμο του οποίου (https://forms.gle/kJthRun4yoJ3thtp6) θα βρίσκουν στον χώρο συνομιλίας (chat).                    Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  δεν θα ξεπερνά τα πέντε (5) λεπτά.

4.    Για την κάθε συνάντηση οι εισηγητές/εισηγήτριες θα τηρούν ηλεκτρονικά παρουσιολόγια των εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα σεμινάρια.

5.    Σημειώνεται ότι τα σεμινάρια δεν θα βιντεοσκοπηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ