Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο του Έργου της Διατμηματικής Επιτροπής για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (ΔΜΓΕ) και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), προγραμματίζει διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις αφορούν όλες/όλους τους/τις διευθυντές/ διευθύντριες δημοτικών σχολείων (εξατάξιων και Κύκλου Β) και γυμνασίων, καθώς και τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς Στ΄ τάξεων Δημοτικού και Α΄ τάξεων Γυμνασίου.

Σε πρώτη φάση, κατά τον Σεπτέμβριο του 2021, προγραμματίζονται διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις μέσω της εφαρμογής MSTEAMS. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες καλούνται να εισέλθουν στις διαδικτυακές συναντήσεις χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Office365 που έχουν μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) μερικά λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης κάθε συνάντησης.

1. Διευθυντές/Διευθύντριες Γυμνασίων

Η επιμορφωτική συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MSTEAMS. Ο σύνδεσμος (link) για τη διαδικτυακή συνάντηση είναι ο ακόλουθος:

Σύνδεσμος για Ομαλή Μετάβαση - Διευθυντές/Διευθύντριες Γυμνασίων

 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες Γυμνασίων

 

Τρίτη 31/8/2021

 

10:00-11:30

ΥΕΨ

«Η ψυχολογία του παιδιού που μεταβαίνει στο Γυμνάσιο»

12:00-13:30

ΔΜΓΕ

Στήριξη μαθητών/μαθητριών για ομαλή μετάβαση – Γνωστικός τομέας

 

2.         Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων (εξατάξιων και Κ.Β)

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων (εξατάξιων και Κ.Β) καλούνται να συμμετάσχουν σε δύο επιμορφωτικές συναντήσεις, μία που θα προσφερθεί από την ΥΕΨ για τον ψυχολογικό τομέα και μία που θα προσφερθεί από τη ΔΔΕ, που αφορά τη γνωστική προετοιμασία των παιδιών για την Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Οι εγγραφές θα γίνουν από τις 6 μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  https://www.pi-eggrafes.ac.cy με τον ατομικό λογαριασμό των Διευθυντών/Διευθυντριών. Οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου που θα προσφερθεί από την ΥΕΨ ΚΑΙ μία από τις τρεις ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου που θα προσφερθεί από τη ΔΔΕ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Οι σύνδεσμοι (links) για τις συναντήσεις θα κοινοποιηθούν στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων (εξατάξιων και Κ.Β)

Δευτέρα 20/9/2021

9:30-11:00

ΥΕΨ

«Η ψυχολογία του παιδιού που μεταβαίνει στο Γυμνάσιο»

Τρίτη 21/9/2021

9:30-11:00

ΥΕΨ

«Η ψυχολογία του παιδιού που μεταβαίνει στο Γυμνάσιο»

 

 

 

 

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων (εξατάξιων και Κ.Β)

Δευτέρα 27/9/2021

9:30-11:00

ΔΔΕ

Στήριξη μαθητών/μαθητριών για ομαλή μετάβαση – Γνωστικός τομέας

Τρίτη 28/9/2021

9:30-11:00

ΔΔΕ

Στήριξη μαθητών/μαθητριών για ομαλή μετάβαση – Γνωστικός τομέας

Τετάρτη 29/9/2021

9:30-11:00

ΔΔΕ

Στήριξη μαθητών/μαθητριών για ομαλή μετάβαση – Γνωστικός τομέας

3.         Υπεύθυνοι Τμήματος Α΄ Γυμνασίου

Οι εκπαιδευτικοί που είναι Υπεύθυνοι Τμήματος (ΥΤ) Α΄ Γυμνασίου καλούνται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση που θα προσφερθεί από την ΥΕΨ με θέμα «Η ψυχολογία του παιδιού που μεταβαίνει στο Γυμνάσιο». Οι εγγραφές θα γίνουν μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  https://www.pi-eggrafes.ac.cy από την 1η μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του λογαριασμού του σχολείου στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  https://www.pieggrafes.ac.cy. Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν την επιμορφωτική συνάντηση, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους ( https://myprofile.pi.ac.cy). Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με αρ. φακ. Π.Ι.16.8.01.2 ημερ. 5/12/2018. Κατά τη δήλωση, για κάθε εκπαιδευτικό θα πρέπει να επιλεγεί μία από τις τρεις ημερομηνίες διεξαγωγής του εν λόγω σεμιναρίου, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ο σύνδεσμος (link) για τη συνάντηση θα κοινοποιηθεί στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Επιμορφώσεις ΥΕΨ για Υπεύθυνους Τμήματος Α΄ Γυμνασίου

Δευτέρα

13/9/2021

 

8:30-10:00

Τρίτη

14/9/2021

 

8:30-10:00

Τετάρτη

15/9/2021

 

8:30-10:00

 

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο χρόνο θα προγραμματιστούν συμπληρωματικές επιμορφώσεις που αφορούν τόσο τον γνωστικό όσο και τον ψυχολογικό τομέα (για Υπεύθυνους Τμημάτων Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου).

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας και για ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

Εγκύκλιος