Καταγράφουμε τη μνήμη

Στόχος του Προγράμματος Καταγράφουμε τη Μνήμη - Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες είναι να εμπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης μέσω της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων του οικείου περιβάλλοντος των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις εκάστοτε θεματικές του Προγράμματος.

Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος θα κληθεί να εντάξει τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας σχετικές δράσεις, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σύντομου σε διάρκεια ντοκιμαντέρ από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Μέσα από το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης σε σχέση με τη συλλογική ταυτότητα αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας της νέας γενιάς να αντλεί γνώσεις και αξίες από το παρελθόν για να δημιουργεί το μέλλον. Πέραν της ανάπτυξης της ψηφιακής ικανότητας των συμμετεχόντων μέσω των επιμορφώσεων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, παράλληλα, το Πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασίας της πολυδιάστατης ιστορίας μέσω της αναγνώρισης των διαφορετικών βιωμάτων των ατόμων που συνθέτουν μια οικογένεια, μια κοινωνία, έναν λαό αλλά και της έμμεσης βίωσης των εμπειριών των προηγούμενων γενεών, ενδυναμώνοντας έτσι τις οικογενειακές σχέσεις και την ιστορική και κοινωνική συνοχή.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες θεματικές: Αειφόρος Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Απελευθερωτικοί Αγώνες, Κατεχόμενα, Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να καταγράψουν, μέσα από έρευνα και συνεντεύξεις, τα βιώματα προηγούμενων γενιών σε σχέση με τις πιο πάνω θεματικές και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ένα σύντομο ντοκιμαντέρ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ντοκιμαντέρ (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, κινηματογράφηση, μοντάζ) με την υποστήριξη των λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, κατανόησης και ενσυναίσθησης, και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής σεναρίου, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, μοντάζ κ.ά.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.

Υποχρεώσεις

Πιο κάτω, παρατίθενται οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:

  1. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα
  2. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σε τέσσερις (4) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023, με θέμα τη διαδικασία παραγωγής, τη συγγραφή σεναρίου, την κινηματογράφηση και το μοντάζ
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού
  5. Συγγραφή σεναρίου για ντοκιμαντέρ
  6. Παραγωγή ντοκιμαντέρ
  7. Ανάρτηση του ντοκιμαντέρ στην ιστοσελίδα του σχολείου και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη των εργασιών, οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας.
  8. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου
  9. Εκπροσώπηση του σχολείου στην Τελική Ημερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ Μάιος - Ιούνιος 2023)
  10. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετική με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συμμετοχή

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τον αριθμό αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ, στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Καταγράφουμε τη Μνήμη), μέχρι και την Δευτέρα, 3/10/22.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα παραχωρηθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, εφόσον θα έχουν διαμορφώσει τον μαθησιακό σχεδιασμό.

Κατά τη διάρκεια της Τελικής Ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας ή και σε παρουσίαση.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή
Δευτέρα, 3/10/2022 23:59 http://www.pi-eggrafes.ac.cy Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής
Πέμπτη, 13/10/2022 09:30 – 11:00 Διαδικτυακά Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση
Νοέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023 16:00 – 17:30 Διαδικτυακά Τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν στη συνέχεια)
Παρασκευή, 18/11/2022 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία αποστολής μαθησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού εργασιών
Παρασκευή, 20/01/2023 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δομής σεναρίου
Νοέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023 Σχολείο ή διαδικτυακά Δύο τουλάχιστον συναντήσεις με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή και με μαθητές/μαθήτριες (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν στη συνέχεια)
Παρασκευή, 28/4/2023 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία αποστολής εντύπων και υλικού για την ολοκλήρωση του Προγράμματος
Μάιος-Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθεί αργότερα Τελική Ημερίδα Προγραμμάτων ΤΕΤ

Επικοινωνία

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του ΤΕΤ Μαριάννα Ιωάννου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 22402338) και Άννα Τσιάρτα (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 22402339).