Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευέλικτο, σύγχρονο, ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία, καθώς προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Μέσω του ραδιοφώνου, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν το σχολείο ως έναν συμμετοχικό χώρο αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας.

Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο θα κληθεί να αναπτύξει σχετικές δράσεις, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή σειράς εκπομπών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και σε σενάρια και ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ήδη αναπτυχθεί κατά τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη δημιουργία μαθησιακού σχεδιασμού, καθώς και στην παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής (έρευνα, συγγραφή σεναρίου, οργάνωση παραγωγής, ηχογράφηση, μοντάζ) με την υποστήριξη των Λειτουργών του ΤΕΤ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλα, ικανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάλυσης και σύνθεσης περιεχομένου, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, και θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε θέματα ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, διερεύνησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης, συγγραφής ραδιοφωνικού σεναρίου, ηχοληψίας, μοντάζ ήχου κ.ά.

Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έργου Social Radio 2.0 - The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenhip Education με παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων και παραγωγή εκπομπής που άπτεται θεμάτων ενεργού πολιτότητας. Πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, https://socialradio.europeanschoolradio.eu.

Οι εκπομπές των σχολείων θα μεταδίδονται διαδικτυακά από την πλατφόρμα του European School Radio, http://europeanschoolradio.eu, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου NEStOR - Networked European School Radio, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στα σχολεία της Κύπρου, της Ελλάδας και γενικά της Ευρώπης να εκπέμπουν διαδικτυακά τις ραδιοφωνικές τους δημιουργίες. Περισσότερα για το Έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, www.pi.ac.cy/nestor.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα λάβουν πιστοποιητικά.

Υποχρεώσεις

Πιο κάτω, παρατίθενται οι βασικές υποχρεώσεις του σχολείου και των εκπαιδευτικών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα:

  1. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών στην εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα
  2. Συμμετοχή των υπεύθυνων εκπαιδευτικών σε τέσσερις (4) επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-2023, με θέμα τον μαθησιακό σχεδιασμό, τη διαδικασία παραγωγής ηχητικών προγραμμάτων, τη συγγραφή ραδιοφωνικού σεναρίου, την ηχογράφηση και το μοντάζ ήχου
  3. Πραγματοποίηση τουλάχιστον δύο (2) συναντήσεων, είτε στο σχολείο, είτε διαδικτυακά, με την Υποστηρίκτρια Λειτουργό του ΠΙ
  4. Συγγραφή και εφαρμογή μαθησιακού σχεδιασμού
  5. Συγγραφή δομής σεναρίου
  6. Παραγωγή ραδιοφωνικής εκπομπής
  7. Ανάρτηση της εκπομπής στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://europeanschoolradio.eu και διάχυση της εμπειρίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τουλάχιστον εντός της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη των εργασιών, οι υπεύθυνοι και υπεύθυνες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν λάβει από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών Υπεύθυνες Δηλώσεις για την ενεργή εμπλοκή των παιδιών τους στη διαδικασία της συλλογικής δημιουργίας σε σχολικό πλαίσιο για το εν λόγω Πρόγραμμα και στις οποίες να αναγράφεται ότι δέχονται να δημοσιευτεί το συλλογικό έργο της μαθητικής ομάδας.
  8. Αξιολόγηση του Προγράμματος από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου
  9. Εκπροσώπηση του σχολείου στην τελική ημερίδα των Προγραμμάτων του ΤΕΤ (Μάιος – Ιούνιος 2023).
  10. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε δημόσια, έντυπη ή διαδικτυακή αναφορά, ανάρτηση, δελτίο τύπου, δημοσιογραφική εκπομπή κ.ά. σχετικά με το Πρόγραμμα, να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του Προγράμματος και ότι υλοποιείται στη βάση προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Συμμετοχή

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά θα επιλεγούν μέχρι και δέκα (10) σχολεία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με των αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολικών μονάδων που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του ΠΙ στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy κάτω από την κατηγορία Πρόγραμμα – Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο), μέχρι και την Δευτέρα, 3/10/2022.

Στα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα δοθεί χρηματικό ποσό €250, για κάλυψη σχετικών εξόδων. Το ποσό θα αποσταλεί στα σχολεία μέσω των οικείων σχολικών εφορειών, εφόσον θα έχουν διαμορφώσει τον μαθησιακό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό εργασιών.

Κατά τη διάρκεια της Τελικής Ημερίδας, όλα τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις δράσεις τους σε έκθεση αφίσας ή/και παρουσίαση ή/και δρώμενο.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών της σχολικής σας μονάδας.

Σημαντικές ημερομηνίες

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Ημερομηνία και ώρα Χώρος Περιγραφή
Δευτέρα, 3/10/2022 23:59 http://www.pi-eggrafes.ac.cy Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής
Τρίτη, 11/10/2022 09:30 – 11:00 Διαδικτυακά Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση
Νοέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023 16:00 – 17:30 Διαδικτυακά Τέσσερις επιμορφωτικές συναντήσεις (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν στη συνέχεια)
Παρασκευή, 18/11/2022 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία αποστολής μαθησιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού εργασιών
Παρασκευή, 20/1/2023 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ραδιοφωνικού σεναρίου
Νοέμβριος 2022 - Φεβρουάριος 2023 Σχολείο ή διαδικτυακά Δύο τουλάχιστον συναντήσεις με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή και με μαθητές/μαθήτριες (οι ημερομηνίες θα καθοριστούν στη συνέχεια)
Παρασκευή, 31/3/2023 Διαδικτυακά Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκπομπής και αποστολής εντύπων
Μάιος-Ιούνιος 2023 Θα ανακοινωθεί αργότερα Τελική Ημερίδα Προγραμμάτων ΤΕΤ

Επικοινωνία

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις λειτουργούς του ΤΕΤ Μαριάννα Ιωάννου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 22402338) και Άννα Τσιάρτα (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , τηλ.: 22402339).