Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμων εγκυκλίων (ypp11614 , ημερ. 07/01/21 και ypp12039 , ημερ. 30/03/2021) ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο διαγωνισμός που διοργανώθηκε από το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγχαίρει όλα τα σχολεία που υπέβαλαν προτάσεις εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών κατά τη φετινή σχολική χρονιά λόγω της πανδημίας. Αφού αξιολόγησε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε τη βράβευση τριών σχολικών μονάδων και την απονομή επαίνου σε μία σχολική μονάδα. Ο κατάλογος με τα σχολεία που έχουν διακριθεί επισυνάπτεται.

Σε κάθε σχολείο που έχει πάρει βραβείο θα δοθεί χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της βίας στο σχολείο, της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής θα επικοινωνήσει γραπτώς με τα τρία σχολεία που έχουν πάρει βραβείο και θα ενημερώσει για τις διαδικασίες παραλαβής των χρημάτων.

Όσον αφορά στην πραγματοποίηση τελετής βράβευσης όλων των σχολείων που έχουν διακριθεί, θα γίνει ενημέρωση με άλλη εγκύκλιο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, στα τηλέφωνα 22402426, 22402358 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα