ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης (Γενικής και Τεχνικής) Εκπαίδευσης,

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET (Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology), με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, διεξάγει τη δεύτερη φάση της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου τους τελευταίους 3-4 μήνες (περίοδος πανδημίας). Η διεξαγωγή της έρευνας έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να καταγράψει το πώς εφαρμόστηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποιες πρακτικές και εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν, ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και ποιες καλές πρακτικές αναδείχθηκαν. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας θα προταθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η ειλικρινής συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πολύτιμη και θα συμβάλει στην καταγραφή μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κατάστασης της εκπαίδευσης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βάσει των δικών σας εισηγήσεων, απόψεων και αναγκών.

Παρακαλούμε όπως το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί, να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 15 λεπτά

https://www.surveymonkey.com/r/6QJ5Y3J

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.