Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + KA3: «Promoting Teachers Well-being through Positive Behavior Support in Early Childhood Education», και στοχεύει να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην βελτίωση της επαγγελματικής τους μάθησης και στην ποιότητα της διδασκαλίας τους. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη Θετική Εκπαίδευση και την προώθηση της ευημερίας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των απόψεων των νηπιαγωγών για το θέμα αυτό. Για τον σκοπό αυτό και με τη συνεργασία όλων των εταίρων στο Πρόγραμμα, έχει διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης των απόψεων, αλλά και των αναγκών των Εκπαιδευτικών, για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητάς τους, για να διασφαλίζουν την προσωπική τους ευημερία και την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα για τη δημιουργία και προσφορά εκπαιδευτικού υλικού στους/στις εκπαιδευτικούς.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://forms.gle/1irejbiZfAedE1r17 μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωσή του είναι δέκα (10) με δώδεκα (12) λεπτά και τα ερωτήματα είναι κλειστού και ανοικτού τύπου. Τονίζεται ότι όλα τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς της έρευνας και σε συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δρα Μαρία Ηρακλέους ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) και δρα Ρόη Χαλαμανδάρη - Ταλιώτη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις Νηπιαγωγούς του σχολείου σας για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

 

Εγκύκλιος