Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την καθοδήγηση του ΥΠΠΑΝ, υλοποιούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης «Μαθαίνω ελληνικά». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διοργανώνονται καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες, των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, δηλαδή προέρχονται από χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 5 Ιουλίου 2021, θα είναι διάρκειας πέντε (5) ωρών για τρεις (3) φορές την εβδομάδα και οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή ή την εκπαιδεύτρια της κάθε ομάδας. Η κάθε ομάδα θα έχει μέχρι δώδεκα (12) μαθητές και μαθήτριες και τα μαθήματα θα διεξάγονται σε σχολεία των οποίων ο Διευθυντής ή η Διευθύντριά θα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα προσφέρεται στα παιδιά σνακ και χυμός ή νερό. Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι τα παιδιά, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τα μαθήματα, θα επιβραβεύονται με ένα tablet.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει με τη συμπλήρωση της αίτησης που επισυνάπτεται και αποστολή της στην κ. Γεωργία Πραστίτου στο Ερευνητικό Κέντρο CARDET στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it μέχρι τις 23/6/2021. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Πραστίτου στην πιο πάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο 22080982.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος

Αίτηση ενδιαφέροντος μαθητή-ελληνικά

Αίτηση ενδιαφέροντος μαθητή-αραβικά

Αίτηση ενδιαφέροντος μαθητή-αγγλικά

Αίτηση ενδιαφέροντος μαθητή-ρωσικά

Αίτηση διευθυντή σχολείου