Εθνική Στρατηγικής

Διεθνείς συνέργειες

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αναπτύσσει συνέργειες με διάφορους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων και των φορέων αυτών πατώντας στα πιο κάτω εικονίδια.

CICADA SeBI EAN IOVS SAFER