1420 - Υπουργείο Υγείας

1402 - Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

1456 - Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας Περσέας για Εξαρτητικές Συμπεριφορές

1410 - Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

116111 - Ευρωπαϊκή γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων

116000 - Ευρωπαϊκή γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά 

1440 - Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

1455 - Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

1480 - CYBERSAFETY

1498 - Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ)

1431 - Δωρεάν Γραμμή Διακοπής του Καπνίσματος

 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και φορείς ενάντια στον Σχολικό Εκφοβισμό