Έρευνα

Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο - Φάσεις

Φάσεις της έρευνας:

  • Πιλοτική Εφαρμογή (Νοέμβριος/ Δεκέμβριος 2020 - Ιούνιος 2021)
  • Α’ φάση συλλογής δεδομένων (Φεβρουάριος 2021 – Ιούνιος 2021)
  • Β’ φάση συλλογής δεδομένων (έναρξη σχ. χρονιάς 2021-2022 – Ιούνιος 2022)
  • Γ’ φάση συλλογής δεδομένων (έναρξη σχ. χρονιάς 2022-2023 – Αύγουστος 2023)

Στο τέλος κάθε φάσης συλλογής δεδομένων, το κάθε σχολείο που συμμετέχει, θα πάρει άμεση ανατροφοδότηση για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, σχετικά με το θέμα, αλλά και συγκεκριμένες εισηγήσεις για παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολείου.