Έρευνα

Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
13.05.2024 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για τη Γ΄ Φάση (2023-2024) της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
11.10.2023 Παράταση συλλογής δεδομένων για την Γ’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
23.01.2023 Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων: 1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (για εκπαιδευτικούς), 2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για μαθητές/μαθήτριες)
02.11.2022 Α. Παράταση για ορισμό Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού για τη Γ΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
Γ. Επισκέψεις μελών της ερευνητικής ομάδας σε σχολικές μονάδες
04.10.2022 Γ΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
14.04.2022 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για τη Β’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
15.02.2022 Α. Υπενθύμιση για συμμετοχή στη Β΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19) Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
22.12.2021 Β΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
10.05.2021 Α΄ φάση της έρευνας στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης που αφορά στην αγορά υπηρεσιών ερευνητή για «Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» (ΓΔ 14-19)
21.06.2019 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο