Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

  • «Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες»
    Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο
    Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς
  • Υλικό από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pr.E.P.E.I.
    (ένα πολυεπίπεδο επιμελημένο και καινοτόμο έργο με στόχο την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό)