Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Άλλο Εκπαιδευτικό Υλικό

 • «Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες»
  Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο
  Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς
 • Υλικό από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pr.E.P.E.I.
  (ένα πολυεπίπεδο επιμελημένο και καινοτόμο έργο με στόχο την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό)
 • Listen about bullying and safety at school
  Υλικό από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAPHNE ІІІ (Daphne Programme, “Introducing Participatory and Child-Centered Approach for Early Identification and Prevention of Bullying in School Setting in 7 EU Countries”, JUST/2013/DAP/AG/5372) για τον σχολικό εκφοβισμό.
 • Εγχειρίδιο: Συνέπειες - Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς
  Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς για αξιοποίηση του λογισμικού "Συνέπειες", που περιλαμβάνει ιστορίες που παρουσιάζουν μια σειρά από μαθησιακές εμπειρίες που σχετίζονται με θέματα της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών.