Προγράμματα Επιμόρφωσης

Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
15.11.2023 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
04.09.2023 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
16.05.2023 Συνέχιση εγγραφών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
03.05.2023 Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην Ημερίδα με θέμα «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
24.04.2023 Παράταση δηλώσεων συμμετοχής για την Ημερίδα «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
06.04.2023 Αλλαγή χώρου διεξαγωγής της Ημερίδας «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
30.03.2023 Διεξαγωγή Ημερίδας με τίτλο «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
28.02.2023 Συνέχιση εγγραφών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
13.02.2023 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων (ΥΤ) με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
31.01.2023 Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές/τριες σε μη σχολικό χρόνο
05.09.2022 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
15.06.2022 Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για τη διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
26.05.2022 Διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
04.04.2022 Διεξαγωγή Εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στα Σχολεία»
30.03.2022 Διεξαγωγή Εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στα Σχολεία»
21.02.2022 Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολικών μονάδων σε πρόγραμμα σχολικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SEBI «Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση»
15.02.2022 Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα «Παρατεταμένη Πανδημία – Ψυχική Ανθεκτικότητα – Σχολική Βία/Παραβατικότητα»
17.01.2022 Διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου με θέμα «Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού»
03.09.2021 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) που στοχεύουν στην πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
19.04.2021 Invitation 1st Event by EAN in honor of Prof. Dan Olweus - Thursday 22 April 2021 @17.00 CET
09.02.2021 Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας για τον Σχολικό Εκφοβισμό
28.08.2020 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο 2020-2021
05.06.2020 Ανατροφοδότηση για τα Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) - Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου
31.3.2020 Έναρξη εξ αποστάσεως προαιρετικού σεμιναρίου για την προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών
06.03.2020 Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Ημερίδα με θέμα: «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
03.03.2020 Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
20.02.2020 Έναρξη εξ αποστάσεως Προαιρετικού Σεμιναρίου του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για την πρόληψη της σχολικής βίας και των συγκρούσεων στο σχολείο
17.02.2020 Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
22.10.2019 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
13.09.2019 Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)
02.09.2019 Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)