Προγράμματα Επιμόρφωσης

Προσφερόμενα Προγράμματα - Προαιρετικά σεμινάρια εξ αποστάσεως

(1) «Σχολικές τάξεις που προάγουν τη συνεργασία, την αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την εποικοδομητική επίλυση συγκρούσεων»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του θετικού κλίματος της τάξης, μέσω της προώθησης στρατηγικών, ρουτίνων και πρακτικών που αποσκοπούν στην ειρηνική συμβίωση μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και προλαμβάνουν τις συγκρούσεις και τη βία. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές που χρησιμοποιούν ήδη στην τάξη.

(2) «Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Πρόκειται για ένα σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους. Επειδή πιο ανθεκτικοί άνθρωποι θα πει πιο αποτελεσματικοί επαγγελματίες! Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τεχνικές και εργαλεία από διάφορες κατευθύνσεις ψυχοθεραπείας όπως η Συστημική, η Γνωστικοσυμπεριφοριστική καθώς και η Θετική Ψυχολογία.

(3) «Ασπίδα κατά της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Οι εκπαιδευτικοί να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητές τους για διαχείριση των πιο κάτω μορφών βίας: συγκρούσεις, ρατσισμός, εκφοβισμός, προβλήματα συμπεριφοράς, παραβατικότητα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση αλλά και βιωματικές δραστηριότητες για εξάσκηση των συναδέλφων στη διαχείριση ποικίλων μορφών ενδοσχολικής βίας.