Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), σε συνεργασία τη Microsoft και τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνεχίζει την προσφορά διαδικτυακών σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση εφαρμογών για υποστήριξη της εξ αποστάσεως μαθησιακής διαδικασίας για τους μήνες Μάιο - Ιούνιο 2021. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα διάφορα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στον πιο κάτω πίνακα:

Ημερομηνία, Ώρα συναντήσεων Θέμα Εισηγητής Καταληκτική ημ. δήλωσης συμμετοχής
Τρίτη, 11/05/2021
16:00-17:00
Flipgrid Συνεργάτης Microsoft Δευτέρα,
10/05/2021
Πέμπτη, 13/05/2021
16:00-17:00
OneDrive, Office, SharePoint Λειτουργός ΠΙ Τρίτη,
11/05/2021
Τρίτη, 18/05/2021
16:00-17:00
OneDrive, Office, SharePoint Λειτουργός ΠΙ Κυριακή,
16/05/2021
Δευτέρα, 24/05/2021
16:00-18:00
Minecraft Education
(στα Αγγλικά)
Συνεργάτης Microsoft Πέμπτη,
20/05/2021
Τρίτη, 01/06/2021
16:00-18:00
Minecraft Education
(στα Αγγλικά)
Συνεργάτης Microsoft Πέμπτη,
27/05/2021
Δευτέρα, 07/06/2021
16:00-17:00
Insights Συνεργάτης Microsoft Τετάρτη,
02/06/2021
Τετάρτη, 09/06/2021
16:00-17:00
OneDrive, Office, SharePoint Λειτουργός ΠΙ Πέμπτη,
03/06/2021
Τρίτη, 15/06/2021,
16:00-17:00
OneDrive, Office, SharePoint Λειτουργός ΠΙ Πέμπτη,
10/06/2021

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Ημερίδες - Συνέδρια» (αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy. Επειδή ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες σε κάθε σεμινάριο θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικτυακής συνάντησης (οδηγίες, σύνδεσμος σύσκεψης κ.λπ.) μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, που διαθέτουν μέσω του λογαριασμού τους στο Microsoft 365 του ΥΠΠΑΝ. Παράλληλα θα εμφανιστεί το προγραμματισμένο σεμινάριο και στην εφαρμογή Teams, κάτω από το Ημερολόγιο (Calendar), στην αντίστοιχη ημέρα και ώρα για το σεμινάριο που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ενώ για θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο των επιμορφώσεων, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής