Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Καλές πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας

Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο βραβεύει κάθε χρόνο σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας.

Οι βραβεύσεις έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών για ενδοσχολικές δράσεις που προωθούν τη δημιουργία θετικού κλίματος στα σχολεία, τη συνεργασία και εμπλοκή μαθητών σε δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες, με απώτερο στόχο την πρόληψη και μείωση της βίας και νεανικής παραβατικότητας.

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Ενεργός εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών και συνεργασία με άλλες ομάδες στόχων (εκπαιδευτικοί και γονείς)
  • Σύνδεση των δράσεων με το Σχέδιο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ή με το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας
  • Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εκτός σχολείου
  • Πρακτικές/δράσεις που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, επινοητικότητα και δημιουργικότητα
  • Διάρκεια δράσης
  • Αξιολόγηση δράσης από το σχολείο.

Τη συλλογή των υποψηφιοτήτων αναλαμβάνει το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, ενώ την επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζουν εκπρόσωποι από τις πιο κάτω υπηρεσίες :

  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο - ΥΠΑΝ
  • Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, ΥΠΑΝ (εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας)
  • Συμβούλιο Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης
  • Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με εγκύκλιο του ΥΠΑΝ και η απονομή των βραβείων πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ειδική τελετή κατά την οποία τα βραβευθέντα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους.

Σε κάθε σχολείο που βραβεύεται δίνεται συμβολικό χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της βίας στο σχολείο και της νεανικής παραβατικότητας, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο.

Όλα τα σχολεία που υποβάλουν αίτημα για βράβευση παραλαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Κάθε χρόνο τα κριτήρια αξιολόγησης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το θέμα που έχει επιλεγεί.