Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.2.05.4.1 και ημερ. 8 Μαρτίου 2021, σας υπενθυμίζουμε για τον Διαγωνισμό Συγγραφής Μικρής Ιστορίας που διοργανώνει το ΥΠΠΑΝ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε΄ - Στ΄ Τάξης Δημοτικού (1η Κατηγορία), μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου (2η Κατηγορία), καθώς και των Λυκείων και των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (3η Κατηγορία).

Η συμμετοχή στον πιο πάνω Διαγωνισμό είναι προαιρετική και κάθε μικρή ιστορία πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it μαζί με το Έντυπο Συμμετοχής.

Η εγκύκλιος και το Έντυπο Συμμετοχής είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο του ΥΠΠΑΝ http://enimerosi.moec.gov.cy/mdv/ypp11940, καθώς και στον ιστοχώρο της Διατμηματικής Επιτροπής του ΥΠΠΑΝ για την Ισότητα των Φύλων https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=917&Itemid=390&lang=el.

 

Ανακοίνωση - Υπενθύμιση