Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 18:00 - 20:00

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Εσπερίδας

Εισηγήσεις

Διδακτική μεθοδολογία-αξιοποίηση διδακτικών εργαλείων και πηγών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω τηλεκπαίδευσης
Δρ Πηνελόπη Ξανθίδου

Η χρήση εφαρμογών της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω τηλεκπαίδευσης
Ζωή Κανάρη

Ομαδική εργασία στις Φυσικές Επιστήμες μέσω τηλεκπαίδευσης
Μαρία Μεσαρίτου

Η αξιοποίηση των προσομοιώσεων και των εικονικών πειραμάτων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω τηλεκπαίδευσης
Νίκη Καλυφόμματου

Η διδασκαλία της ενότητας «Πεπτικό Σύστημα» μέσω τηλεκπαίδευσης
Ευαγγελία Κυριαζή

Διαθεματική-Πειραματική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσω τηλεκπαίδευσης: Μελέτη περίπτωσης
Δημοσθένης Γκένος