Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. Π.Ι. 16.8.04.12 ημερομηνίας 17/12/2020), σας ενημερώνουμε ότι, ο Διαγωνισμός για το Παιχνίδι “eFollowMe”, ολοκληρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2020. Στον σχετικό διαγωνισμό είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μαθητές/μαθήτριες από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, 16 (δεκαέξι) μαθητές/μαθήτριες κατάφεραν να συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και να διεκδικήσουν ένα από τα 10 έξυπνα ρολόγια (smartwatch), του διαγωνισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, στην σχετική εγκύκλιο, οι 10 μαθητές/μαθήτριες με την υψηλότερη βαθμολογία παγκυπρίως, θα είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα έξυπνο ρολόι (smartwatch), τονίζοντας, ωστόσο, ότι σε περίπτωση ισοψηφίας θα πραγματοποιείτο κλήρωση. Για το σκοπό αυτό στις 23 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά κλήρωση, στην παρουσία δύο εκπροσώπων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και δύο εκπροσώπων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, για την ανάδειξη των 10 νικητών.

Για λόγους ασφάλειας και υγείας και εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού, η απονομή των βραβείων δεν θα πραγματοποιηθεί και οι νικητές/νικήτριες του Διαγωνισμού όπως και τα Σχολεία τους έχουν ειδοποιηθεί σχετικά και έχουν πάρει τα δώρα τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή και τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ή με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ.: 22402353).

 

Εγκύκλιος