Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν τη δράση «Υιοθετώ ένα δέντρο». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της «Διεθνούς Μέρας Δασών» και απευθύνεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Α’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου.

2. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης, είναι οι μαθητές/μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της προστασίας των δασών και να αντιληφθούν τη σημασία της φροντίδας και περιποίησής τους ως ζητούμενο για τη διατήρησή τους. Το σκεπτικό της συγκεκριμένης δράσης βασίζεται στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών/ριών ότι τα δέντρα έχουν «ταυτότητα», έχουν ανάγκες και είναι αυθύπαρκτες οντότητες, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός. Στη βάση αυτή, θα δοθεί σε κάθε μαθητή/μαθήτρια της Α΄ Δημοτικού ένα φυτάριο σχινιάς σε χαρτόκυβο, όπως επίσης γλαστράκι και χώμα για να το μεταφυτέψουν, όταν θα μεγαλώσει στην τελική του θέση, στο έδαφος. Παράλληλα, το Τμήμα Δασών έχει ετοιμάσει ενημερωτικό έντυπο με βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία μεταφύτευσης, προστασίας και διατήρησης των φυτών (επισυνάπτεται), το οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να το συζητήσουν με τα παιδιά στην τάξη ή να το αξιοποιήσουν στο πλαίσιο διάφορων ενοτήτων, σχετικά με την προστασία και τη διατήρηση των δασών.

3. Η διάθεση των φυταρίων θα γίνει από το Τμήμα Δασών, οργανωμένα ανά επαρχία και μετά από επικοινωνία των Δασικών Λειτουργών με τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου. Η διάθεση των φυταρίων θα γίνει με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η διανομή θα ξεκινήσει από τις 12 Απριλίου 2021.

4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη δράση επιδιώκει στην παρακολούθηση από μέρους των μαθητών/ριών του δικού τους φυτού να μεγαλώνει, προτρέπονται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή και να εφαρμόσουν στην τάξη τους δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα έχουν τη ευκαιρία να «μιλήσουν» για το δικό τους φυτό. Ενδεικτικά, εισηγούμαστε όπως τα παιδιά δημιουργήσουν το δικό τους λεύκωμα για το φυτό τους και καταγράφουν κάθε βδομάδα, πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα του, το φύλλωμά του, το ύψος του, προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν για τη φροντίδα του. Μπορούν, επίσης, να το φωτογραφίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να συζητούν για την ανάπτυξή του, να αναφέρουν πιθανούς τόπους που θα ήθελαν να το φυτέψουν, να το συγκρίνουν με άλλα φυτά και δέντρα στη γειτονιά και στο σχολείο τους κ.λπ.

5. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί τμήμα της ευρύτερης δράσης-προγράμματος που θα ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, με τον τίτλο «Πρασινίζω το Σχολείο μου-Πρασινίζω τη Γειτονιά μου», με στόχο τη δημιουργία χώρων πρασίνου στο σχολείο και στην κοινότητα. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και τη συμμετοχή των σχολείων θα δοθούν στη συνέχεια με νέα εγκύκλιο.

6. Καταληκτικά, σημειώνουμε ότι η προστασία των δασών του τόπου μας είναι στενά συνυφασμένη με την συνειδητοποίηση από όλους μας ότι η επιβίωσή μας είναι σύμφυτη με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων μας. Επενδύουμε στα δάση μας, επενδύοντας στα παιδιά. Ζητούμενο δεν είναι απλά η δεντροφύτευση, αλλά η αγάπη, ο σεβασμός, η φροντίδα και η περιποίησή τους.

 

Εγκύκλιος

Ενημερωτικό έντυπο