Έρευνα
Οικοσελίδα Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο

Στόχοι | Φάσεις | Δεδομένα | Σύνδεσμος για συμμετοχή στην έρευνα

Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις

Σύνδεσμος για Συμμετοχή στην έρευνα

Για συμμετοχή στη B’ φάση της έρευνας παρακαλώ ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

1) Για γονείς ή κηδεμόνες

https://redcap.ucy.ac.cy/surveys/index.php?s=9CCNAJNP7P

2) Για μαθητές/μαθήτριες άνω των 10 ετών

https://redcap.ucy.ac.cy/surveys/index.php?s=37JP4HPN9L

3) Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

https://redcap.ucy.ac.cy/surveys/index.php?s=XTKJYAFKD9

(Περίοδος συλλογής δεδομένων 22 Δεκεμβρίου 2021-30 Απριλίου 2022)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Β’ φάση της έρευνας παρακαλώ ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3462&Itemid=504&lang=el